Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Aquest premi està destinat a premiar l’article, treball literari, programa radiofònic o televisiu, vídeo, pel·lícula, gravació o qualsevol altre mitjà de difusió realitzat en llengua catalana i difós pels mitjans de comunicació de l’àmbit d’actuació de l’Acadèmia, l’any 2018 que, per la importància sanitària del tema i per l’ interès del seu tractament, sobresurti en el camp de la divulgació i l’educació sanitàries.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.acmcb.es/Portal/academia/Beques-i-premis/Llistat-Beques/_ab4voNWugCW_2a4h0WZWZA
Requisits
L’autor del treball o com a mínim un dels participants en el projecte, haurà de ser soci de l’Acadèmia amb una antiguitat mínima de dos anys anys i estar al corrent del pagament de les quotes de l'Acadèmia.
Dotació
Hi haurà un únic premi indivisible dotat amb 3.000€ i es lliurarà un diploma acreditatiu
Documentació
Per optar al premi caldrà omplir un formulari de sol·licitud segons model, on consti: les dades del o dels concursants; nom i cognoms, domicili habitual, telèfon, correu electrònic i professió, així com el títol del treball presentat.
Caldrà enviar tota la documentació en format word o pdf.

Arxius

Arxiu
04Impres_solicitud_Jaume_Aiguader.doc
04Criteris avaluacio Premi Jaume Aiguader i Miró.pdf
04Bases JaumeAiguader2019.pdf