Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte d'aquesta actuació és la contractació, en centres de l'àmbit del SNS, de doctors acabats de titular en el camp de les ciències i tecnologies de la salut, per perfeccionar la seva formació.
Característiques principals
El grup receptor haurà de ser diferent i pertànyer a un centre diferent al del grup amb el que el candidat hagi realitzat la seva tesi doctoral, excepte que el candidat hagi realitzat una estada postdoctoral a l'estranger amb una durada d'almenys un any. El grup haurà d’estar dirigit per un investigador amb el títol de doctor vinculat estatutària, funcionarial o contractualment al centre on es realitza l’activitat investigadora. Només és podrà presentar un candidat per grup de recerca.
El cap de grup no pot tenir un Sara Borrell actiu de 2017 o 2018
Hi ha dues categories dels grups de recerca:
 • Grups dirigits per joves investigadors, nascuts el 1974 o amb data posterior.
 • Grups de recerca habituals d'aquesta modalitat.

 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  El número de sol.licituds per centre està limitat, a la sol.licitud interna només es considerarà als candidats que hagin presentat expressió d’interés abans del 29 de gener.
  Convocatòria (URL)
  Les plantilles i instruccions no s'han publicat encara a la pàgina web de l'ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria.
  La convocatòria obrirà el 19 de febrer
  Informació addicional
  Avaluació i selecció de les sol·licituds.
  A. Valoració dels mèrits curriculars del candidat: fins a 50 punts
  B. Valoració del projecte en relació als objectius: fins a 15 punts.
  C. Valoració del grup d'investigació receptor del candidat entre 01-01-2014 i la data de tancament de la convocatòria: fins a 35 punts.
  Requisits
  Haver obtingut el doctorat, entenent-se com a tal la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral, en data posterior a l'1 de gener de 2015
  No estar gaudint d'un contracte Sara Borrell en el moment de la sol·licitud, ni haver-lo completat amb anterioritat.
  Si el títol o la certificació acadèmica estan expedits en un idioma diferent a l'espanyol s’ha d'adjuntar la corresponent traducció oficial.
  Dotació
  La dotació econòmica serà de 26.866 € bruts anuals distribuïts preferentment en 14 pagues, exclosa CPSS
  Durada
  La durada del contracte serà de 3 anys.
  Documentació
  Sol·licitud, segons model normalitzat, acompanyada de la següent documentació:
 • Títol de doctor o certificat d’estudis on consti la qualificació de la tesi doctoral i la data en què es va obtenir el títol de doctor.
 • En cas d’haver realitzat un programa de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) a l'estranger, títol de FSE homologat o reconegut per l'organisme competent.
 • Memòria de la proposta en model normalitzat en castellà.
 • Currículum vitae abreujat (CVA) en castellà, tant del candidat/a com del/de la cap del grup de recerca receptor. La presentació no adequada del CVA suposarà la no admissió de la sol·licitud.
 • Arxius

  Arxiu
  AES 2019.pdf
  BOE-B-2019-142.pdf
  CD19_MEMORIA SB.pdf
  BOE-A-2013-6314 bases reguladores.pdf
  FAQ_CD_2019.pdf
  JCR2017 PARA AES2019 (1).xls
  GUIA_DE_AYUDA_CD_2019.pdf
  Criterios_evaluacion_SARA_BORRELL_2019.pdf