Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Seran susceptibles de finançament les estades de professionals sanitaris i investigadors del SNS, per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica del camp de la biomedicina, en institucions nacionals o estrangeres de prestigi.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684

Recordeu que els interessats/des en presentar-se a aquesta convocatòria, cal que feu servir l'aplicació "expressió d'interès" que trobareu en aquest mateix recull abans del 12 de febrer
Convocatòria (URL)
Les plantilles i instruccions no s'han publicat encara a la pàgina web de l'ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria.
La convocatòria obrirà el 12 de febrer
Informació addicional
Avaluació de les sol·licituds:
A. Valoració dels mèrits curriculars del candidat corresponents al període comprès entre l'1 de gener de 2014 i el final de termini de presentació de sol·licituds: fins a 30 punts.
B. Valoració de l'interès de la proposta per a la AES: fins a 60 punts.
C. Valoració de l'estructura de la unitat d'investigació del centre d'origen en la qual desenvolupa actualment la seva activitat el candidat: fins a 10 punts.
Us informem que caldrà presentar-se a aquesta convocatòria per poder presentar sol·licitud a la propera 7a Convocatòria d'ajuts per a la formació en centres de recerca estrangers del personal facultatiu especialista del Parc de Salut Mar.
Requisits
Podran presentar-se com a candidats qui es trobi en alguna de les següents situacions:
 • Personal amb activitat assistencial que siguin investigadors principals de projectes d'investigació en salut concedits en les convocatòries 2016, 2017 i 2018 de l'AES.
 • Investigadors estabilitzats dels programes I3 SNS e I3.
 • No podran presentar-se com a candidats el personal investigador en formació (investigadors predoctorals) ni els que es trobin desenvolupant la FSE.
 • Dotació
  La dotació econòmica serà de 80 euros o de 115 euros per dia d'estada segons es tracti de centres espanyols o estrangers, que es lliurarà al centre beneficiari en quantia total proporcional al nombre de dies concedits. Les quanties s'aplicaran per a despeses d'allotjament, manutenció i locomoció tant de la persona beneficiària com de la descendència a càrrec que puguin acompanyar-lo durant l'estada.
  La percepció d'aquests ajuts és compatible amb la remuneració que, en concepte de salari, percebi el professional adjudicatari, en el cas que el centre opti per mantenir-lo durant el gaudi d'aquelles.
  Durada
  Tindran una durada mínima de 60 dies i màxima de 365.
  Les estades subvencionades hauran de començar el 2020 i no seran susceptibles de fraccionament.
  Documentació
  Sol·licitud, segons model normalitzat, acompanyada de la següent documentació:
 • Curriculum Vitae Abreujat (CVA) del candidat.
 • Memòria de la proposta de l’activitat a realitzar pel candidat durant l'estada, en model normalitzat i en castellà.
 • Informe del centre de destinació a què el professional sol·licita acudir manifestant la seva acceptació. En aquest informe ha de constar el temps durant el qual va a desenvolupar la seva activitat el candidat (indicant en tot cas el dia exacte d'inici i final de l'estada al centre), les seves característiques i si rebrà una compensació econòmica per la mateixa.
 • Declaració responsable conjunta del candidat i del representant legal del centre al qual pertanyi el professional, en model normalitzat.
 • Arxius

  Arxiu
  JCR2017 PARA AES2019 (1).xls
  GUIA_DE_AYUDA_M-BAE_2019.pdf
  BOE-B-2019-142.pdf
  AES 2019.pdf
  M-BAE_2019_MEMORIA M-BAE.pdf
  BOE-A-2013-6314 bases reguladores.pdf
  FAQ_M-BAE_2019.pdf
  Criterios_evaluacion_M-BAE_2019.pdf