Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte de la present actuació és finançar la participació d'entitats espanyoles integrants de consorcis transnacionals que hagin concorregut prèviament a convocatòries transnacionals en què participa l'ISCIII, relacionades en l'Annex 2 de la convocatòria, sempre que hagin estat prioritzades en l'avaluació duta a terme pel programa europeu corresponent.
Amb aquesta actuació es pretén finançar la contribució d'equips d'investigació espanyols en projectes transnacionals de recerca que demostrin un valor afegit de la col·laboració internacional en el camp de les ciències i tecnologies de la salut.
Característiques principals
Les actuacions subvencionades seran executades per equips d'investigació espanyols dirigits per un investigador principal, que serà el responsable del desenvolupament de les activitats de la proposta espanyola dins el consorci del projecte transnacional en el qual s'inscriu.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684

Convocatòria (URL)
Les plantilles i instruccions no s'han publicat encara a la pàgina web de l'ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria.
La convocatòria obrirà el 12 de juny.
Informació addicional
Avaluació i selecció de les sol·licituds:
A. Valoració del projecte: fins a 60 punts.
B. Valoració de l'entitat sol·licitant: fins a 40 punts.
Requisits
 • Requisits dels investigadors principals:
  - Disposar d'alguna de les vinculacions establertes com a mínim durant tot el període comprès entre el termini de presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió. - No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol tipus (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de les comunitats autònomes), ni un contracte Río Hortega.
 • Requisits de la resta de membres de l'equip d'investigació: tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que poden presentar sol·licituds a aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.
 • Durada
  3 anys
  Documentació
 • Formulari de sol·licitud.
 • Còpia de la memòria completa del projecte de recerca presentat a la convocatòria internacional que correspongui de les relacionades a l'Annex 2.
 • Memòria pressupostària en castellà de l'ajuda subvencionable a l'AES.
 • Incompatibilitats
  La presentació d'una sol·licitud en aquesta actuació és incompatible amb la participació en Projectes de Programació Conjunta Internacional de la mateixa iniciativa i modalitat si tenen una data de finalització posterior a 31 de desembre de el 2019. Aquesta incompatibilitat afecta tant a l'investigador principal com a la resta de col·laboradors consignats en la sol·licitud. Aquesta incompatibilitat no té efecte si la nova sol·licitud comporta la coordinació del projecte transnacional o porta la coordinació d'un projecte transnacional amb data de finalització posterior a 31 de desembre de el 2019.

  Arxius

  Arxiu
  Memoria Presupuestaria AC 2019.pdf
  BOE-B-2019-142.pdf
  AES 2019.pdf
  BOE-A-2013-6314 bases reguladores.pdf
  AC_19_PREGUNTAS_FRECUENTES.pdf
  AC_19_GUIA_DE_AYUDA.pdf