Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Les beques estan destinades a doctors que vulguin investigar en centres d'ensenyament superior als Estats Units d'Amèrica.
Característiques principals
Ruth Lee Kennedy va llegar una quantitat de diners que permet a l'Institut Internacional a Espanya dotar, anualment, una o dues bosses de viatge destinades a dones universitàries que vulguin ampliar coneixements o investigar en centres d'ensenyament superior als Estats Units d'Amèrica.
Amb la col·laboració de la Comissió el nombre de bosses pot duplicar i incloure beneficiaris d'ambdós sexes. El Programa Fulbright proveeix als beneficiaris d'una pòlissa d'assegurança de malaltia i accidents, a més d'altres serveis i beneficis propis de les beques Fulbright.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/bolsas-de-viaje-ruth-lee-kennedy/2019-2020/1596/
https://fulbright.es/files/ConvocatoriaAttachments/attachments_5c45889b-ab88-453e-ab77-4a36253b2d99.pdf
Impresos (URL)
https://fulbright.es/solicitudes/electronicas/1569
Requisits
 • Tenir nacionalitat espanyola. Els sol·licitants que resideixen o es troben actualment als Estats Units no podran optar a les beques. Tampoc s'acceptaran les sol·licituds d'aquelles persones que puguin tenir nacionalitat nord-americana.
 • Haver obtingut el doctorat en una universitat espanyola a partir de juny de 2012 o abans del tancament de presentació de sol·licituds.
 • Posseir un excel·lent coneixement de l'idioma anglès - parlat i escrit.
 • Es donarà prioritat als sol·licitants que no hagin fet estudis o investigació prèviament en una universitat o centre d'investigació nord-americana.
 • Dotació
  3.000 dòlars USA.
  Durada
  La durada de l'estada no serà inferior a tres ni superior a dotze mesos. El període de gaudi haurà d'estar comprès entre l'estiu de 2019 i la tardor de 2020, i no es pot posposar a un altre curs acadèmic sense l'autorització prèvia de l'Institut i la Comissió.
  Documentació
  Una sol·licitud es considerarà completa si consta de:
  A. El formulari de sol·licitud electrònica que inclou:
  1. Dades personals
  2. Dades acadèmiques
  3. Dades professionals
  4. Projecte d'investigació
  B. Documentació adjunta dins la sol·licitud electrònica
  1. Fotografia recent
  2. Document Nacional d'Identitat o passaport
  3. "Curriculum Vitae" en espanyol, max. 4 pàgines
  4. Certificat acadèmic d'estudis.
  5. Títol de doctorat.
  6. Carta d'accés o d'invitació al centre nord-americà. Si aquest document no s'aporta durant el termini de presentació, la sol·licitud es retirarà del procés de selecció per considerar-la incompleta.
  7. Opcional: resultats del Test of English as a Foreign Language (TOEFL) amb una puntuació mínima de 97 a l'Internet-based Test, o l'International English Language Testing System (IELTS), Academic Version, amb una puntuació mínima de 6.5. Si no compta amb aquests resultats, l'Institut i la Comissió li administraran la prova de coneixement de l'idioma que considerin oportuna.
  Es podrà requerir a tot sol·licitant, en qualsevol moment del procés, la presentació dels originals dels documents acreditatius que hagués adjuntat escanejats en la seva sol·licitud.
  C. Dues cartes de referència remeses electrònicament a la Comissió. A la sol·licitud ha d'indicar el nom complet i correu electrònic dels signants. Rebran un missatge amb instruccions perquè completin aquesta carta.

  Arxius

  Arxiu
  Bolsas de viaje Ruth Lee Kennedy_Instituto Internacional FULBRIGHT.pdf