Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Fomentar la investigació en el camp de la Urologia. Es persegueix promoure investigació de caràcter clínic, investigació en resultats de salut i investigació translacional.
Característiques principals
La Fundació per a la investigació en Urologia convoca les següents beques/ajuts:
•Beques/ajuts d'investigació “Pedro Cifuentes Díaz”.
•Una beca d'Investigació bàsica “Leonardo de la Peña”.
•Una beca d'Investigació clínica “Rafael Mollá y Rodrigo".
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aeu.es/Becas.aspx
Impresos (URL)
https://www.aeu.es/aplicaciones/becas/
Requisits
 • Podran ser sol·licitants i beneficiaris de les beques objecte de la present convocatòria, com investigador principal, els membres de l'Associació Espanyola d'Urología (AEU), que estiguin al corrent en el pagament de les quotes reglamentàries, bé sols o com part integrant d'un equip d'investigació, que no es trobin inhabilitats per a l'obtenció de subvencions.
 • Els facultatius que es trobin en període d'especialització a través del sistema MIR, no podran figurar com investigador principal, però si com membres de l'equip investigador.
 • Cap investigador ni cap centre hospitalari, bé directa o indirectament a través de Fundació o Associació, podran figurar com a tal en més d'un projecte d'investigació de l'actual convocatòria. No es concediran beques a aquells centres o investigadors que tinguin en l'actualitat un projecte actiu finançat per la FIU.
 • Les sol·licituds haurien de comptar amb autorització expressa de l'organisme o centre on treballa l'investigador principal. Aquest document haurà de ser presentat juntament amb la sol·licitud.
 • El projecte d'investigació per al qual se sol·licita la beca haurà de referir-se a la investigació bàsica i clínica en el camp de la Urologia. El projecte de recerca per al qual se sol·licita la Beca s'ha de referir a qualsevol aspecte de la Urologia, tenint caràcter preferencial les línies i temes següents:
  - Recerca translacional (Estudis sobre aplicabilitat clínica de troballes de la investigació bàsica)
  - Estudis epidemiològics de la patologia de l'aparell urogenital (prevalença, incidència i factors de risc)
  - Registres de noves tecnologies i teràpies en Urologia (noves molècules, pròtesis, dispositius i tècniques)
  - Investigació cooperativa de resultats en salut (supervivència, morbimortalitat, qualitat de vida, cost-efectivitat)
 • Dotació
  No especificada.
  Durada
  No superior a 24 mesos.
  Documentació
  Les sol·licituds hauran d'adjuntar la memòria i el currículum.
  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada per:
 • Document acreditatiu de l'acceptació del centre on es pretén realitzar la investigació, a través de la Unitat d'Investigació, fent constar la viabilitat del projecte.
 • Relació de l'equip investigador incloent currículum vitae, segons el model oficial de la convocatòria, de cada membre i document de conformitat signat per tots els investigadors.
 • Quan es tracti d'un estudi o assaig clínic, sigui o no terapèutic, s'inclourà l'autorització del Comitè Ètic d'Investigació Clínica en la qual haurà de constar la referència a l'acta corresponent a la sessió en la qual es va prendre l'acord.
 • Arxius

  Arxiu
  Ajuts d'Investigació 2019 Asociación Española de Urología.pdf