Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
El beneficiari de la beca pot deixar transcórrer un any des de la seva concessió fins a l'inici del treball.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aeu.es/Becas.aspx
Requisits
 • Membres de l'AEU al corrent de les quotes reglamentàries.
 • Sense límit d'edat.
 • Romandre al centre elegit, com a mínim, tres mesos.
 • Dotació
  Beques de 4.500 € bruts cadascuna per estudis a l'estranger.
  Documentació
  a) Currículum vitae.
  b) Memòria del tema i objectius a desenvolupar en el centre triat.
  c) Presentar carta d'acceptació del Servei sol·licitat, amb vist i plau de la Comissió de Docència, director o responsable del centre i servei.

  Arxius

  Arxiu
  Beques d'estudi en un centre estranger 2019 Asociación Española de Urología.pdf