Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Característiques principals
Convoca dues beques:
 • Un Projecte de Recerca (Beca Sènior)
 • Un Projecte d'Iniciació a la Recerca (Beca Junior)
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.serod.org/sociedad/becas-y-premios/
  https://www.serod.org/pdf/becas-investigacion-SEROD-normativa-2019.pdf
  Requisits
  • Podran ser beneficiaris del Projecte d'Investigació exclusivament aquelles persones físiques que:
 • realitzin la seva activitat professional a Espanya,
 • estiguin en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia i del d'especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) i
 • siguin membre de la SEROD o hagin cursat la sol·licitud per ser-ho.
  Podran ser beneficiaris per al Projecte d'Iniciació a la investigació exclusivament aquelles persones físiques:
 • amb títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia que estiguin en període de formació de COT o especialistes en COT amb menys de 5 anys des de l'obtenció del títol d'especialista i
 • ser membre de la SEROD o haver cursat la sol·licitud per ser-ho.
  • Els projectes han de tenir relació directa amb la patologia o cirurgia del genoll.
  • Els projectes es desenvoluparan en el territori nacional.
 • Dotació
  Projectes d'Investigació: 10.000€
  Projectes d'inciació: 5.000€
  Durada
  Dos anys
  Documentació
 • Memòria del projecte d'investigació en castellà en format Word (entre 1000 i 3000 paraules).
 • Memòria econòmica
 • Curriculum vitae resumit de cada un dels sol·licitants en format Word (200-1500 paraules cada un d'ells)
 • Document Nacional d'Identitat
 • Arxius

  Arxiu
  becas-investigacion-SEROD-normativa-2019.pdf