Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Afavorir la realització de projectes d'investigació per reumatòlegs que per les seves característiques curriculars no estiguin en disposició de ser competitius en projectes d'entitats públiques.
Característiques principals
Amb preferència en la patologia mèdica de l'aparell locomotor i malalties sistèmiques, en les següents àrees:
 • Artritis reumatoide.
 • Espondiloartritis.
 • Artrosi.
 • Osteoporosi i malalties metabòliques òssies.
 • Epidemiologia de les malalties reumàtiques.
 • Malalties autoimmunes sistèmiques.
 • Altres malalties inflamatòries (microcristal·lines, autoinflamatòries, etc.)
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.ser.es/profesionales/que-hacemos/formacion/ayudas-y-premios/becas/
  https://www.ser.es/wp-content/uploads/2019/01/Convocatoria-final-Becas-FER-2019-1.pdf
  Requisits
 • El sol·licitant haurà de ser l'investigador principal, ser menor de 40 anys, tenir una antiguitat major d'un any com a soci de la SER, ser soci numerari en el moment de la sol·licitud i estar en possessió del títol de doctor.
 • Els investigadors col·laboradors han de ser socis de la SER.
 • Ni l'IP ni els investigadors col·laboradors podran haver format part anteriorment de l'equip investigador (ni com a IP ni com a investigador col·laborador) d'un projecte d'investigació que hagi rebut finançament de fons públics municipals, autonòmics, nacionals (de Espanya o altres països), o de la Unió Europea.
 • Els professionals no reumatòlegs hauran de ser socis de la SER des d'un any abans de la data d'obertura de la convocatòria i remetre un certificat expedit pel Cap de Reumatologia de l'hospital espanyol, indicant que el sol·licitant de la beca treballa directament en la seva unitat.
 • Dotació
  22.000€
  Durada
  Dos anys.
  Documentació
 • Sol·licitud i currículum vitae del sol·licitant i de l'equip investigador, en ambdós casos haurà utilitzar-se la plantilla disponible al web de la SER, degudament emplenada en tots els seus apartats.
 • En el cas de contractació d'un becari, aquest haurà de presentar, una vegada concedida l'ajuda i amb caràcter previ al començament del gaudi de la mateixa, una pòlissa d'assegurança d'accidents i de malaltia, que acrediti que el becari té coberts tots dos conceptes pel temps de durada de l'ajut.
 • Declaració de no tenir finançament d'altres entitats públiques per a aquest projecte.
 • Declaració de no haver participat mai en un projecte que hagi rebut un ajut públic. S'enviarà una declaració jurada per cada integrant del projecte (obligatori IP i integrants de l'equip investigador individualment).
 • Memòria del projecte. Cal utilitzar la plantilla i emplenar tots els seus apartats.
 • Arxius

  Arxiu
  PNF_Memoria_Solicitud FER 2019.doc
  Convocatoria-final-Becas-FER-2019.pdf
  PNF_CertificacionNOFinanciacionProyecto_FER 2019.docx
  PNF_CV_Equipo Investigador FER 2019.doc