Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
- CaixaImpulse és un programa per promoure la creació de serveis, productes o empreses de l'àrea de Ciències de la Vida, Medicina i Salut.
- El programa CaixaImpulse pretén impulsar la transformació del coneixement científic en serveis, productes o empreses que creen valor en la societat, reduint l'existent barreres i facilitar l'accés als mercats, contactes i coneixements clau.
- El programa CaixaImpulse és promogut per la Fundació Bancària "la Caixa" (d'ara endavant, "FBLC").
- El programa CaixaImpulse està adreçat a projectes d'universitat i / o centres de recerca (els "Centres"), liderats per titulats universitaris, professors, metges i investigadors equips que desitgen transferir un actiu protegit o protegible resultant de la creació científica activitats de recerca i / o innovació (els "Actius"), ja sigui mitjançant un spin-off, un acord de transferència o qualsevol altra opció adequada per explotar i comercialitzar el actius i que requereixen la validació i desenvolupament de la seva proposta de generació de valor (el "Projecte").
- El programa ofereix un servei de suport a la formació, la tutoria i l'expert assessorament, així com activitats de networking amb empreses del sector, inversors, emprenedors i talent, per promoure el desenvolupament d'un pla de valorització, un pla de comercialització / negoci, crear oportunitats de cooperació i negoci, i habilitar els actius per accedir al mercat.

Cal que els projectes estiguin relacionats amb els àmbits de les ciències de la vida, les ciències mèdiques i les ciències de la salut, específicament en els camps següents:
 • Ciències de la vida: biomatemàtiques, biologia cel·lular, biologia humana, bioquímica i biologia molecular, fisiologia humana, genètica, immunologia, microbiologia i neurociències.
 • Ciències mèdiques i de la salut: ciències clíniques, epidemiologia, medicina forense, medicina ocupacional, medicina interna, ciències de la nutrició, anatomia patològica, farmacodinàmica, farmacologia, medicina preventiva, psiquiatria, salut pública, cirurgia i toxicologia.
  Els projectes poden trobar-se, o no, en fase d’obtenció d’una patent o d’un model d’utilitat. Si aquest no fos el cas, cal que la protecció de l’actiu s’inclogui en el pla de valorització i també en el pressupost, i cal que la patent o el model d’utilitat s’hagi sol·licitat abans de la firma del contracte de valorització.Psiquiatria, Salut Pública, Cirurgia i Toxicologia.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.caixaimpulse.com/ca/programme?program_id=2019_PROGRAMME&program_section=CALL
  https://www.caixaimpulse.com/documents/20182/123323/RulesforParticipationCI_2019v2.pdf/692d7bf5-7722-356e-b3be-be4597ab2ef3
  Impresos (URL)
  https://www.convocatoriaslacaixa.org/Convocatorias/?idioma=3
  Dotació
  Entre 50.000€ i 100.000€.
  Durada
  El programa CaixaImpulse es desenvoluparà principalment a Barcelona des de juliol de 2019 fins a març de 2021.

  Arxius

  Arxiu
  RulesforParticipationCAIXAIMPULSE_2019v2.pdf