Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació Ramón Areces té com a objectiu fonamental el patrocini de projectes d'investigació científica i tècnica a Espanya a través de Concursos Nacionals, la formació de joves investigadors, així com el foment i desenvolupament de l'educació i de la cultura en general.
En aquesta XXXI convocatòria, la Fundació Ramón Areces adjudicarà vint-i-dos beques per a la realització d'estudis en universitats i centres de recerca a l'estranger, durant el curs acadèmic 2019/2020 sobre temes relacionats amb les Ciències de la Vida i de la Matèria. La convocatòria d'enguany està orientada cap als camps de: Biomedicina, Química, Física i Matemàtiques i Preservació de la Biosfera.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.icscyl.com/investigacion-convocatorias/2019-02-11/fundacion-ramon-areces-xxxi-convocatoria-para-ampliacion-de-estudios-en-el-extranjero-en-ciencias-de-la-vida-y-de-la-materia/
https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/convocatorias/becas-fundacion-ramon-areces-estudios-postdoctorales-xxxi-convocatoria-ampliacion-estudios-extranjero-ciencias-vida-materia.html?tipo=2
Requisits
 • Nacionalitat espanyola.
 • És requisit imprescindible trobar-se en possessió del títol de doctor per una universitat espanyola o estrangera, en el moment de la presentació de la sol·licitud. En aquesta convocatòria es donarà preferència als candidats que hagin obtingut el grau de doctor entre 2015 i 2019.
 • Estar admès en una universitat o centre d'investigació estranger per al curs 2019/2020.
 • Coneixement suficient de l'anglès o de l'idioma del país de destinació.
 • Dotació
  2.200€/mensuals
  Durada
  Un any, prorrogable per un segon any previ informe del Consell Científic de la Fundació. El gaudi de la Beca tindrà lloc entre l'1 d'octubre de 2019 i el 30 de setembre de l'any següent.
  Documentació
  La sol·licitud es realitzarà en un formulari online establert a aquest efecte, que estarà disponible quan s'obri el termini per presentar les sol·licituds de l'1 al 31 de març. Els sol·licitants aportaran els noms, filiació i adreça de correu electrònic del seu director de tesi i d'un altre investigador que recolzi la seva candidatura, els quals rebran una notificació de la Fundació Ramón Areces perquè adjuntin les seves cartes d'aval.
  A la sol·licitud s'adjuntaran còpies en format PDF (.pdf) dels següents documents:
 • Fotocòpia del DNI: Document "DNI_ (cognom) .pdf"
 • Certificació de l'expedient acadèmic del grau o llicenciatura, amb qualificacions: Document "EA_ (cognom) .pdf"
 • Documentació que acrediti estar en possessió del títol de doctor per una universitat espanyola o estrangera: Document "TDR_ (cognom) .pdf"
 • Justificant de l'admissió en el centre de recerca de l'estranger per al curs 2019/2020 en el qual s'asseguri que no es requereix el pagament de drets d'ús del laboratori ( "bench fees"): Document "JAD_ (cognom) .pdf"
 • Certificat de coneixement de l'idioma anglès o de l'idioma del país de destinació: Document "CID_ (cognom) .pdf"
 • Currículum vitae del sol·licitant, amb els corresponents justificants: Document "CV_ (cognom) .pdf"
 • Memòria sobre la investigació que es proposa realitzar. Document "MEM_ (cognom) .pdf"
 • Imprés d'informació sobre protecció de dades i consentiment: "RGPD_Apellido.pdf". En fer la sol·licitud haurà descarregar aquest imprès, emplenar-lo, signar-lo, escanejar-i adjuntar novament en format pdf.
 • Arxius

  Arxiu
  Fundación Ramón Areces_Ampliación de estudios en el extranjero.pdf