Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
S'estableix una àmplia temàtica coincident amb les línies prioritàries de recerca del Parc Tecnològic de la Salut:
 • Medicina regenerativa i teràpia gènica
 • Oncologia molecular i genòmica del càncer
 • Genòmica, proteòmica i farmacogenòmica
 • Immunologia i Immunopatologia
 • Parasitologia molecular
 • Neurociències
 • Nutrició, nutrigenòmica i endocrinologia molecular
 • Biotecnologia i noves dianes terapèutiques
 • Patologies cardiovasculars
 • Característiques principals
  Es premiarà el treball original ja finalitzat o bé publicat en revistes de reconegut prestigi amb posterioritat al 1 de gener del 2018, i que, segons el parer del jurat, tingui la màxima qualitat entre els premiats.
  Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.fundacioncrg.com/2019/02/se-abre-el-plazo-para-el-xv-premio.html
  https://www.cajaruralgranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/fundacion/TRIPTICO2019SALUD.pdf?exp=TRUE
  Requisits
  Podran presentar-se a aquest concurs persones físiques o equips d'investigadors que estiguin en possessió de titulació superior. En cas de tractar-se d'equips, un dels seus components l'encapçalarà i necessàriament haurà de ser titulat superior.
  Dotació
  25.000 €.
  Documentació
 • Els treballs s'han de presentar a doble espai, en format A-4 i amb una extensió màxima de 60 pàgines en castellà. al cas de treballs ja publicats, s'inclourà la publicació o publicacions presentades juntament amb un resum d'aquestes, amb una extensió màxima de 10 pàgines i que ressalte, especialment, la importància de les mateixes dins la seva àrea de treball.
 • Els treballs aniran acompanyats d'una declaració responsable en la qual l'autor accepta en la seva integritat les bases, garanteix la seva propietat i es compromet a no a retirar durant el procés de deliberació del jurat i, així mateix, no trobar-se pendent de fallada en cap altre concurs d'àmbit nacional.
 • Seran remeses vuit còpies de cada treball presentat.
 • Arxius

  Arxiu
  TRIPTICO2019SALUD_Fundación Caja Rural Granada.pdf
  FORMULARIOINSCRIPCION-2019_Fundación Caja Rural Granada.docx