Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu i Fabra, amb la col·laboració de Fundació Prevent, creen el Premi Barcelona a la Millor Tesi Doctoral en PRL, aprovada en els últims 5 anys en Universitats espanyoles, amb la finalitat de contribuir a l'estudi i investigació de la Seguretat i Salut Laboral.
La tesi doctoral consisteix en un treball original d'investigació elaborat pel doctorand o doctoranda, que capacita per al treball autònom en l'àmbit de la R + D + I.
Els premis seran convocats anualment per premiar les millors tesis doctorals sobre la temàtica de prevenció de riscos laborals, aprovades en els últims cinc anys (2013 a 2017) a partir de la data de la convocatòria, i que van obtenir com a nota final el "cum laude".
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/prevencion-de-riesgos-laborales/premio-barcelona-iv-edicion/page:presentacion-1491813799
Impresos (URL)
https://surveycomm.polldaddy.com/s/premios-barcelona-4
Requisits
Podran presentar les tesis dels autors / es i els seus directors / es.
Dotació
5.000€
Documentació
Formulari:
 • Dades de contacte
  - Nom i cognoms
  - Telèfon
  - Mail de contacte
 • Curriculum vitae del doctor / a
 • Exemplar de la tesi
 • Document / s acreditatius dels mèrits al·legats
 • Certificació oficial de la universitat que expedeix el títol de doctor, indicant la qualificació obtinguda, nom del director / si membres del tribunal.
 • Acreditació de si té algun premi o menció europea o internacional.
 • Situació de les publicacions produïdes arran de la tesi doctoral en les classificacions que mesuren l'impacte (citacions) d'aquestes publicacions relacionades amb la matèria objecte de la tesi.
 • Arxius

  Arxiu
  Premis a la millor tesi en PRL Fundació PREVENT 2019.pdf