Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Els Premis Solidaris amb l'EM van dirigits a les idees, persones o projectes que durant l'any 2020 han estat més valorats o reconeguts dins el món de l'EM en el territori espanyol. Aquests projectes seran promoguts per col·lectius o persones relacionades amb l'Esclerosi Múltiple, ja siguin familiars, pacients, cuidadors, associacions, professionals, organitzacions públiques o privades, comunicadors, etc.
Característiques principals
S'estableixen dues categories per als Premis Solidaris amb l'EM:
Categoria col·lectiva: es reconeixerà la tasca d'entitats amb personalitat jurídica que han desenvolupat projectes orientats a normalitzar l'EM en la vida de les persones que presenten la patologia o en la societat. Per a això, s'ha de reconèixer la seva implicació en iniciatives de servei directe al pacient, la posada en marxa i maneig d'eines que faciliten la tasca dels agents implicats en l'EM, i la comunicació dins de la comunitat de l'EM (familiars i cuidadors) ia la societat.
 • Digital / Noves Tecnologies: Iniciatives digitals i desenvolupaments tecnològics innovadors que ajudin a la comunitat d'EM a millorar o acompanyar les persones en el seu dia a dia.
 • Conscienciació i divulgació: Accions que ajudin a ampliar el coneixement de l'EM per part de la societat, afavorint les tasques de conscienciació i sensibilització de la població general.
 • Acció social: Iniciatives que tracten de generar benestar i millorar les condicions de vida dels pacients amb Esclerosi Múltiple i / o a familiars i cuidadors. S'atorgaran dos premis de la mateixa quantia.
  Categoria Individual: dirigida a persones físiques que exerceixen una tasca exemplar i, amb el seu esforç en primera persona, contribueixen a normalitzar l'EM en les seves pròpies vides o en les d'altres. En aquesta categoria es lliuraran tres reconeixements.
 • Comunicant per una bona causa: Periodista o personatge públic que, a través de les publicacions o imatge, més contribueixi a sensibilitzar la població a través dels mitjans de comunicació.
 • AprEMdemos d'ell@s: Protagonistes de l'EM que conviuen en la seva vida quotidiana amb l'EM i coneixen en primera persona l'impacte de la patologia: pacients, familiars i cuidadors.
 • El professional relacionat amb l'EM: Professional sanitari que orienta les seves activitats a millorar la vida de les persones amb EM, els seus familiars o cuidadors.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.fundacionmercksalud.com/defensa-de-la-salud/premios-solidarios/#1593445681779-2b7dfc0f-8f05
  https://www.fundacionmercksalud.com/wp-content/uploads/2020/06/BASES-V-Premios-Solidarios-Conla-EM-1.pdf
  Dotació
  Categoria col·lectiva: tres premis de 3.000 € cadascun.
  Categoria individual: tres reconeixements.
  Durada
  Les candidatures presentades podran ser projectes finalitzats, en curs o que es vagin a desenvolupar en un termini no superior a un any.
  Documentació
  Les candidatures hauran de ser redactades en llengua espanyola adjuntant el formulari de sol·licitud així com aquells documents, arxius o enllaços que siguin necessaris per a l'obtenció de el premi.
  Es podrà presentar més d'una candidatura dins de cada categoria, sempre que siguin diferents, i poden ser premiada únicament una de les candidatures.
  No podran concórrer a aquesta convocatòria els col·lectius o persones que hagin resultat beneficiaris en les dues convocatòries anteriors.

  Arxius

  Arxiu
  Formulario-de-solicitud_V-Premios-Solidarios-con-la-EM.docx
  BASES-V-Premios-Solidarios-Conla-EM-1.pdf