Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Investigació epidemiològica, clínica o preclínica en migranya o altres cefalees.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.sen.es/attachments/article/2750/BECA%20CEFALEAS%202020.pdf
Requisits
 • Ser membre numerari de la SEN.
 • Tenir títol d'especialista en Neurologia.
 • Justificar el seu interès investigador en cefalees.
 • Redactar un projecte d'investigació clar, ordenat i detallat amb els següents apartats: interès de la investigació, introducció, objectius, material i mètodes, cronograma i desenvolupament, equip investigador, memòria econòmica i pla de comunicació dels resultats un cop acabat el projecte.
 • Presentar la investigació i els seus resultats com a comunicació oral a la següent reunió Anual de la SEN que sigui factible.
 • Publicar la recerca en una revista indexada.
 • Es tindrà en consideració positiva si el projecte d'investigació forma part d'una tesi doctoral.
 • Dotació
  6.000€
  Durada
  6 mesos
  Documentació
 • Carta de sol·licitud.
 • Carta d'acceptació pel Cap de Servei de Neurologia o servei de referència del centre receptor, autoritzant la realització del projecte, declarant la idoneïtat de les instal·lacions i certificant que la persona que opta a la beca treballarà en aquest centre durant el període d'investigació.
 • CV actualitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia del títol d'especialista en Neurologia.
 • Projecte de recerca (exclusivament en format DOC o similar editable, no en PDF).
 • Arxius

  Arxiu
  Carta Aceptacion BECA CEFALEAS 2020.pdf
  BECA CEFALEAS 2020.pdf