Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Reconeixement de treballs inèdits realitzats per llicenciats i doctors en diversos àmbits de la medicina.
Característiques principals
Convocatòria que atorga guardons en l'àmbit biomèdic l'objecte és el reconeixement de treballs inèdits realitzats per llicenciats i doctors. Cadascun dels premis inclosos en la convocatòria es refereix a una àrea d'interès i té requisits específics, per això es recomana la lectura completa de les bases:
 • Premi Real Acadèmia Nacional de Medicina d'Espanya 2020
 • Premi Comte de Cartagena 2020 - D'investigació lliure
 • Premi Nicolau Rodríguez Abaytúa 2020 - D'investigació sobre Bioètica i / o Deontologia Mèdica
 • Premi Dr. Cardeñosa 2020 - D'investigació sobre Cardiologia.
 • Premi Dr. Díaz Rubio 2020 - D'investigació sobre Medicina Interna.
 • Premi Dr. Espina i Capò 2020 - D'investigació sobre neurociència.
 • Premi Fundació Benavides 2020 - D'investigació sobre Oftalmologia.
 • Premi Dr. LLacuna Serrano 2020- D'investigació sobre Pediatria.
 • Premi Dr. Escudero Valverde 2020 - D'investigació sobre Psiquiatria i / o Salut Mental.
 • Premi Dr. Rafael i Carmen Abad Frisa 2020 - D'investigació sobre Oncologia Clínica.
 • Premi Dr. Penya 2020 - D'investigació sobre Urologia.
 • Premi Dr. Matilla 2020 - D'investigació sobre Virologia.
 • Premi Dr. JuanPedro Moreno González 2020 - D'investigació sobre Odontopediatria.
 • Premi Nacional de la RANM d'Espnaya de llicenciat en Medicina - Fundació San Nicolás
 • Premis Nacionals de la RANM d'Espanya de doctorat 2020
 • Premi Obieta de la RANM d'Espnaya a la trajectòria professiona 2020
 • Premi RANM d'Espanya de la informació comunicació i difusió de la salut 2020
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.ranm.es/premios.html
  https://www.ranm.es/images/pdf/premios/programa_premios_2020.pdf
  https://www.ranm.es/component/chronoforms/?chronoform=Premios_RANME
  Requisits
 • Tenir nacionalitat espanyola.
 • Tenir el títol de llicenciat.
 • Tenir el títol de doctor d'una universitat espanyola.
 • No haver estat guardonat per la RANM en el mateix premi objecte del concurs.
 • No ser Acadèmic de Número o Acadèmic corresponent de la RANM.
  Consultar a les bases de la convocatòria els requisits específics de cada modalitat.
 • Documentació
  Instància dirigida a l'Excm. Sr. Acadèmic Secretari General de la RANM d'Espanya, en la qual figuraran:
  a) Dades d'identificació del concursant;
  b) Dades de contacte: telèfon, domicili, correu electrònic, etc.;
  c) Guardó o premi al qual concursa. Cada candidat podrà presentar-se exclusivament a un sol premi;
  d) Data i signatura del candidat, amb l'expressió de que totes les dades i mèrits que aporta són verídics.
  La instància s'acompanyarà de:
  a) Un treball original, no publicat o inèdit, realitzat per un únic autor expressament per al concurs de la RANM d'Espanya. Aquest haurà d'estar escrit en espanyol i podrà contenir metodologia, resultats, conclusions o altres aspectes de publicacions realitzades prèviament per l'autor sobre el tema del concurs triat. La forma de redacció serà qualsevol de les reconegudes i validades internacionalment.
  b) Un currículum vitae sobre els diversos mèrits que puguin ampliar o estendre la categoria, en els diversos aspectes, del candidat aspirant al premi.
  c) Certificació universitària de la titulació o titulacions necessàries en cada premi.
  Tota la documentació es presentarà mitjançant procediments o formats digitals..

  Arxius

  Arxiu
  programa_premios_2020.pdf