Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Configurar una infraestructura de serveis cientificotècnics que vertebri i enforteixi les capacitats d'R + D + I en Medicina de Precisió existents i faciliti la implementació real de la Medicina de Precisió en el SNS.
Fomentar la innovació orientada a la implementació de la Medicina de Precisió com a instrument que contribueix a la sostenibilitat i eficiència de l'SNS.
Característiques principals
Les propostes que es presentin a aquesta convocatòria s'han d'enquadrar en un dels següents Programes:
 • Medicina Predictiva
 • Ciència de Dades
 • Medicina Genòmica
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/ConvocatoriaIMPaCTMedicinaPrecision.aspx
  Durada
  3 anys
  Documentació
  Les sol·licituds tindran format de projecte multicèntric amb una única entitat sol·licitant i, per tant, una única entitat beneficiària.
  Documentació:
 • Formulari de sol·licitud
 • Memòria del Pla d'Actuació
 • Currículum Vitae abreujat (CVA) de la persona coordinadora del Programa així com dels responsables de les entitats col·laboradores
 • Arxius

  Arxiu
  IMP20_Memoria.pdf
  IMP20_GUIAAYUDA.pdf
  IMP20_FAQS.pdf
  IMP20_Autorizacion.docx
  BOE-B-2020-31337.pdf
  IMP2020.pdf