Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Els METAPREMIOS han estat creats amb la finalitat de continuar amb el compromís de donar suport i finançar la investigació del càncer de mama metastàtic.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.cancermamametastasico.es/2020/09/20/metapremios-a-la-investigacion-del-cancer-de-mama-metastasico/
https://www.cancermamametastasico.es/wp-content/uploads/2020/09/BASES-METAPREMIOS280.pdf
Requisits
 • Haver obtingut el títol de doctor.
 • Pertànyer a un grup de recerca consolidat en un Hospital o Centre de Recerca d'Espanya.
 • Que hi hagi centrat els seus treballs en la investigació del càncer de mama amb un alt component d'aplicació clínica.
 • Projecte científic relacionat directament amb el càncer de mama metastàtic. En cas de no existir prou projectes s'acceptaran també projectes de recerca en càncer de mama destinats a la prevenció de l'aparició de metàstasi.
 • Dotació
  3 premis de 16.500€/cadascun.
  Documentació
  Memòria del projecte de recerca, en castellà, dividida en els següents apartats:
  - Títol
  - Investigador principal
  - Resum
  - Antecedents i estat actual del tema
  - Bibliografia més rellevant relacionada
  - Hipòtesi
  - Objectius
  - Metodologia
  - Pla de Treball
  - CV de l'equip Investigador
  - Impacte i aplicabilitat biosanitària
  - Mitjans disponibles per a la realització del projecte
  - Pressupost i justificació detallada de l'ajut sol·licitat. (No s'acceptaran despeses de dietes i / o viatges, material fungibles i ordinadors)

  Arxius

  Arxiu
  BASES METAPREMIOS_Asociación Cancer de mama metastásico.pdf