Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació LAIR pretén amb aquest premi recompensar el treball i el compromís que suposa la realització d'una tesi doctoral, reconèixer la feina dels doctorands i facilitar la difusió dels seus resultats.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.fundacionlair.org/
Requisits
Podrà presentar-se a aquest premi qualsevol tesi doctoral pertanyent a l'àrea de coneixement de la Immunologia tumoral defensada en una institució acadèmica espanyola amb data de lectura l'1 de setembre de 2018 a 31 de Juliol de 2019, ambdós inclosos.
Dotació
3.000€
Documentació
 • Formulari de sol·licitud emplenat, en el qual es facilitaran les dades de contacte i un breu resum en què l'autor expliqui el contingut de la tesi i les seves contribucions més rellevants en l'àmbit de la Immunologia tumoral.
 • Còpia del manuscrit de la tesi doctoral en format PDF.
 • Còpia d'aquelles evidències que indiquin de manera objectiva la qualitat del treball presentat (Articles en revistes científiques (imprescindible DOI), comunicacions a congressos, distincions ...).
 • Còpia del DNI o passaport.
 • CV normalitzat abreujat de l'autor.
 • Certificació del títol de Doctor obtingut després de la lectura de la tesi doctoral.
 • Arxius

  Arxiu
  Formulario solicitud PREMIO TESIS DOCTORAL.pdf
  V CONVOCATORIA PREMIO TESIS 2020.pdf