Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
En el marc dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), la Institució CERCA promou els Premis PIONER, amb l’objectiu de distingir aquells investigadors i investigadores que acaben d’elaborar una tesi doctoral i n’han obtingut uns resultats clarament orientats a ser aprofitats comercialment.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://cerca.cat/seccio-ktt/premis-pioner-2020/
https://cerca.cat/wp-content/uploads/2020/10/Pioner_Bases2020.pdf
Requisits
Investigadors i investigadores d’un centre CERCA que, durant els mesos transcorreguts des de la publicació de la convocatòria anterior (11 d’octubre de 2019) fins a la data de publicació de l’actual, hagin presentat una tesi doctoral i que, basant-se en aquesta tesi, facin una proposta per iniciar o enfortir alguna tecnologia o producte que pugui tenir interès industrial o comercial, o bé que contribueixi significativament al desenvolupament de polítiques públiques.
Dotació
Es concediran un mínim de dos premis PIONER i l’import serà de 1.000 euros per a cada persona beneficiària.
Documentació
Cada sol·licitud ha d’incloure la documentació següent:
a) Formulari d’inscripció, on han de constar l’acceptació de les bases i les dades electròniques de contacte (adreça electrònica inequívoca) de la persona sol·licitant. La Institució CERCA li enviarà les comunicacions relatives a aquesta convocatòria per mitjà d’aquesta adreça.
b) Resum executiu de la tesi en català (màxim de 500 paraules).
c) Proposta d’aplicació dels resultats obtinguts, fonamentada en l’interès comercial o industrial dels resultats, o bé en la seva continuació decidida per al desenvolupament de polítiques públiques (màxim de 5 pàgines).
d) Fitxer PDF o enllaç electrònic per descàrrega del text sencer de la tesi doctoral.
e) Certificat del director o directora del centre CERCA que correspongui, en què s’indiqui la data de lectura de la tesi i el nom del director o directora de la tesi, que ha de ser una persona investigadora del centre.
f) Cartes d’interès, si escau, de les empreses o les administracions que han seguit el projecte.

Arxius

Arxiu
Pioner_Model-Certificat_2020.docx
Pioner_ResumExecutiu_2020.pdf
Pioner_Formulari_inscripció_2020.pdf
Pioner_Guide2020_EN.pdf
Pioner_Bases2020.pdf