Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Promoure una recerca científica amb múscul a la ciutat i fomentar un entorn favorable perquè centres de recerca i tecnologia, universitats i teixit emprenedor i productiu de la ciutat despleguin solucions innovadores.
Característiques principals
Els projectes a què s’adreça aquesta convocatòria han d’emmarcar‐se en una o diverses de les temàtiques següents:
‐ Densitat de població, espai públic i benestar social
‐ Benestar social en relació amb l’habitatge i els serveis bàsics
‐ Mobilitat sostenible de persones i productes
‐ Emergència climàtica i ciutat
‐ Envelliment de qualitat, infància i ciutat
‐ Ciutat i visitants
‐ Nous espais i models productius a la ciutat
‐ Alimentació sostenible i ciutat
‐ Tecnologia i millora dels serveis públics
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/pla-barcelona-ciencia/premis-recerca-cientifica-reptes-urbans-ciutat-barcelona-2020
FAQS: https://w9.bcn.cat/tramits/Cultura/Recerca%20Cientifica%20a%20Reptes%20Urbans/Preguntes_Frequents_cat.pdf
Impresos (URL)
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001427
Requisits
 • Pot participar en la present convocatòria d’ajuts qualsevol persona física, a títol individual i també poden participar‐hi agrupacions de persones físiques (en grups de 2 a 5 persones).
 • Persones que a 31 de desembre del 2020 tinguin fins a 40 anys, inclosos. És a dir, nascudes a partir de l’1 de gener del 1980, inclòs.
 • Estar en possessió del títol de doctorat (haver defensat i superat la tesi doctoral) en qualsevol de les disciplines (Ciències naturals i experimentals, Ciències exactes i formals, Ciències socials, Arts i humanitats, Enginyeries i ciències aplicades).
 • No tenir una vinculació permanent remunerada a temps complet amb cap centre de recerca o universitat.
 • Dotació
  Entre 30.000 i 100.000€
  Documentació
  Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament en català, castellà o anglès.
  Caldrà presentar la següent documentació:
  - Currículum dels/de les participants (persona física, grup de fet, grup de recerca, start up, etc.)
  - Una descripció del projecte, dels seus objectius i de la seva adequació als objectius de la convocatòria.
  - Metodologies de treball previstes.
  - Una breu planificació del temps de realització del projecte.
  - Un pressupost detallat.
  - Activitats de difusió dels seus resultats.
  - Possibles entitats o altres actors socials amb qui vincular la recerca.
  - Exploració de les possibilitats d’implementació pràctica fruit dels resultats.

  Arxius

  Arxiu
  BOPB_Bases_Convo.pdf
  Document_Agrupacio_Premis_Ciencia_cat.docx
  Instancia_Sol.licitud_Premi_Ciencia_cat.docx
  Preguntes_Frequents_cat.pdf