Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Premiar l'esforç i la trajectòria científica en l'àrea de la investigació oncològica del millor jove investigador espanyol i que haja suposat la generació, desenvolupament i/o aplicació dels nous coneixements biològics i clínics sobre el càncer.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.cicancer.org/science-society/cic-news/bases-x-premio-nacional-de-investigacion-en-cancer-doctores-diz-pintado
Requisits
Investigadors de nacionalitat espanyola nascuts a partir l'1 de gener de 1975 que hagin desenvolupat un treball rellevant d'investigació en qualsevol àrea de l'oncologia, a nivell bàsic, clínic, translacional o epidemiològic.
Dotació
El premi consisteix en una dotació única de 15.000 euros (quinze mil euros).
Documentació
La sol·licitud ha d'incloure:
- Breu currículum (no superior a 5 pàgines) del sol·licitant que opta al premi.
- Breu resum (no superior a 3 pàgines) de la tasca científica realitzada i del seu impacte científic, clínic o socioeconòmic.
- Llista d'articles rellevants (màxim de 10) seleccionats pel candidat, acompanyats en cada cas per una o dues frases descriptives, adjuntant còpia en format PDF, separates originals, proves d'impremta o còpia del manuscrit acceptat, en què ha de figurar la acreditació corresponent, dels articles seleccionats.
- Carta de presentació justificativa de la candidatura, incloent dades de contacte personals del candidat per via electrònica i postal (nom i adreça del centre de treball, adreça de contacte, telèfon, fax i e-mail).

Arxius

Arxiu
Doctores Diz Pintado_cartel-30x70.pdf
DOCTORES DIZ PINTADO_Bases X Premio Nacional de Investigación en Cáncer.pdf
doctores-diz-pintado_bases-x-premio-nacional-de-investigacion-en-cancer-.pdf