Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Premiar un projecte de recerca de base científica sobre prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i accidents en l'àmbit de la infància.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacioagrupacio.es/CA/que_hacemos/quehacemos_convocatoria_premios.shtml#
https://www.fundacioagrupacio.es/CA/pdf/2021/premis2021/bases_infancia_2021_ca.pdf
Requisits
Els professionals titulats, bé de forma individual o en equip, així com les persones jurídiques, públiques o privades, que desenvolupin la seva activitat dins l'àmbit de l'Estat espanyol.
Dotació
12.000€
Documentació
1 Original i 4 còpies de la següent documentació.
 • Butlleta de presentació.
 • Resum de no més de 6 pàgines.
 • Memòria descriptiva del projecte.
  - Temàtica tractada
  - Objectius del projecte.
  - Organització per a dur a terme l'acció proposada.
  - Pla de treball i calendari.
  - Pressupost marc per a la realització.
 • Currículum de l'investigador principal i de la resta de participants en el projecte (màxim dos folis en total).
 • Arxius

  Arxiu
  bases_infancia_2021_ca.pdf
  Butlleta_presentacio_Premi_Infancia_2021.doc