Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Atorgar beques a clients o fills de clients del Grup ACM Espanya (Agrupació, Atlantis i/o GACM Seguros Generales) que una vegada finalitzats els estudis de grau universitari, vulguin realitzar estudis de postgrau i màsters durant el curs 2021/2022.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fundacioagrupacio.es/CA/que_hacemos/quehacemos_convocatoria_becas.shtml#
https://www.fundacioagrupacio.es/CA/pdf/2021/beques2021/bases_beques_2021.pdf
Requisits
Per a beques de postgrau o màsters, haver finalitzat estudis de grau universitari en els tres darrers cursos acadèmics 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
Dotació
S’atorgarà un pressupost màxim de 25.000€ per aquest projecte.
Documentació
 • Formulari de sol·licitud
 • Fotocòpia del DNI
 • Currículum Vitae
 • Original o fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic personal detallat, en el qual figurin les qualificacions obtingudes, la data d’obtenció de les qualificacions i el nombre de convocatòries consumides, així com la mitjana ponderada.
 • Fotocòpia del títol universitari, resguard o certificat que en demostri la possessió.
 • Descripció referent a la formació que es pretén realitzar, cost econòmic i document d’acceptació del centre o institució on es realitzaran els estudis de postgrau.
 • Carta de motivació (explicació dels motius que t’han portat a realitzar aquesta formació) De tota aquesta documentació cal lliurar-ne 1 original i 4 còpies.
 • Arxius

  Arxiu
  Formulari_sol_licitud_Beques_2021.doc
  bases_beques_estudis de posgrau_2021.pdf