Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Promoció i suport a la realització de projectes d'investigació i de programes educatius i científics de relleu en àrees terapèutiques d'interès (com ara el VIH / SIDA, les malalties respiratòries de caràcter greu, el càncer i malalties hematooncológicas, hepàtiques, inflamatòries i fúngiques), al considerar que les mateixes presenten necessitats assistencials encara no cobertes.
Característiques principals
Línies d'investigació admeses:
VIH
COVID-19
Hepatitis virals
Hemato-oncologia
Més detall a les bases de la convocatòria.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.becasgileadinvestigacion.es/
Dotació
No podrà superar els 50.000€ per projecte
Durada
No superior a 24 mesos, en territori nacional.
Documentació
 • Memòria del Projecte d'investigació d'acord amb el model proporcionat
 • Currículum Vitae normalitzat de l'investigador en el qual es posi de manifest la seva capacitat per dur a terme el projecte presentat
 • Autorització del director del centre assistencial on es va a dur a terme el Projecte d'acord amb el model proporcionat
 • Estatuts de l'entitat sol·licitant beneficiària
 • Poder de representació del firmant de l'entitat
 • Inscripció de l'entitat al registre corresponent
  Tota la informació s'ha de presentar en anglès
 • AVÍS IMPORTANT
  Cada investigador principal només podrà presentar una proposta de projecte de recerca.
  Cada entitat sol·licitant podrà presentar un màxim de dos projectes per àrea terapèutica de manera que com a màxim només es podrà concedir un projecte per àrea terapèutica per entitat sol·licitant beneficiària de l'ajut.
  Dues modalitats: estudi unicèntric que es desenvolupa en un únic centre clínic assistencial i estudi mulcèntric que es desenvolupa en diversos centres clínics assistencials.

  Convocatòria oberta de l'1 de juliol al 31 d'agost 2021
  A partir de l'1 de juliol estarà disponible la documentació necessària

  Arxius

  Arxiu
  modelo_memoria_proyecto.pdf
  modalidad_cooperacion.doc
  BASES_OCTAVA_EDICION_BECAS_INVESTIGACION.pdf
  modelo_curriculo_investigadorprincipal.pdf
  modelo_curriculo_colaboradores.pdf