Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició convoca dos ajuts, un de perfil bàsic i un altre de clínic per a realitzar un Treball de Recerca sobre un tema relacionat amb l’especialitat, la realització del qual ha de repercutir beneficiosament en l’Endocrinologia catalana.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://scen.cat/?p=page/html/detallbeca/965/S/017/none
https://www.academia.cat/files/204-9143-FITXER/Ajuts.pdf
Requisits
 • Els candidats han de ser membres de la Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició amb antiguitat superior a un any i estar al corrent del pagament de quotes.
 • Per a presentar-se, cal pertànyer a un grup de treball, que no hagi obtingut el premi en els darrers dos anys.
 • L'investigador principal del projecte candidat a l’ajut Clínic o Bàsic ha de fer un màxim de 12 anys que hagi acabat la residencia MIR o un màxim de 15 anys que hagi acabat el grau universitari.
 • Un mateix centre es pot presentar a les dues modalitats d’ajuts (clínic i bàsic) però només en podrà guanyar una.
 • Dotació
  12.000€
  Durada
  1 any.
  Documentació
 • Memòria del projecte en format normalitzat tipus FIS
 • Carta d’acceptació del candidat per part del centre on es durà a terme el treball i també carta del director del projecte exposant les tasques que el candidat haurà de realitzar, si s’escau.
 • Currículum vitae resumit del candidat (2 a 4 fulls).
 • Acreditació de l’existència d’un lligam contractual amb el Centre hospitalari o Institut de Recerca corresponent, com a mínim durant l’any següent de l’ajut (contracte laboral, beca pre o post doctoral, etc.)
 • A la memòria econòmica haurà de constar la conformitat del Centre o la Fundació de recerca on s’ingressa l’ajut. S’ha d’especificar l’Institut de Recerca receptor i els overheads corresponents
 • Certificat favorable del Comitè Ètic corresponent o acreditació d’estar en tràmit
 • AVÍS IMPORTANT
  El període de presentació de sol·licituds s’obrirà el 29 de juny

  Arxius

  Arxiu
  AJUTS PER A LA RECERCA DE LA SOCIETAT CATALANA D’ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ 2021.pdf