Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
El Premi de Recerca d’Atenció Sociosanitària de la Fundació Mutuam Conviure està destinat a promoure projectes de recerca o de millora de la pràctica clínica en l’àmbit de la gerontologia clínica i l’atenció sociosanitària.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.mutuam.cat/qui-som/fundacio-mutuam-conviure/programes-de-recerca
https://www.mutuam.cat/wp-content/uploads/2021/06/20-Edicio-Premi-recerca-sociosanitari-EXT.pdf
Requisits
 • Poden participar professionals de forma individual o col·lectiva que desenvolupin la seva activitat en qualsevol centre o servei establert a Catalunya, dins dels àmbits objecte d’aquest premi.
 • Els projectes de recerca han de ser originals i no poden haver estat publicats anteriorment.
 • Els projectes s’han de presentar en català.
 • Dotació
  6.000€
  Documentació
 • Projecte:
  - Objectius, metodologia, mitjans humans i tècnics disponibles per a dur-lo a terme. Centre o centres on es desenvoluparà.
  - Pla de treball i calendari del projecte, amb compromís del candidat a presentar una memòria anual. Si té una durada d’execució superior a un any, s’ha d’especificar.
  - Pressupost de realització del projecte.
 • Certificar si el mateix projecte té altres ajuts o beques públiques o privades per a dur-lo a terme.
 • Aportar una carta de conformitat del director, el cap o el responsable del centre on s’ha de dur a terme la recerca.
 • Presentar el currículum de l’investigador principal i, si escau, del cap del grup o del responsable de la unitat on treballa l’investigador principal.
 • Arxius

  Arxiu
  20-Edicio-Premi-recerca-sociosanitari-EXT_MUTUAM Conviure.pdf