Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Premi per a treballs inèdits sobre qualsevol àrea de coneixement de la infermeria.
Característiques principals
 • 1r. Poden optar a aquest premi tots els professionals infermers (espanyols i estrangers), a excepció dels membres que componen el jurat.
 • 2n. La participació pot ser a títol individual o col·lectiu.
 • 3r. Els treballs, que hauran de ser inèdits i escrits en llengua castellana, podran versar sobre qualsevol àrea de coneixement de la infermeria. Es presentaran de forma anònima o sota pseudònim, incloent en l'enviament un sobre tancat on constaran les dades de la/les persona/es autores (nom i cognoms, domicili complet actual, centre i lloc de treball i telèfon/s de contacte); com a única referència externa, el sobre pot portar, si s'escau, el pseudònim escollit per personalitzar la feina.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.enfermeria21.com/revista-metas-de-enfermeria/premios-metas/
  https://static.enfermeria21.com/wp-content/uploads/premiosmetas2021-pdf-6008026f349bd.pdf
  Dotació
 • 1er Premi : 3.000 euros
 • Documentació
 • Arxiu 1. Text complet del treball, sense incloure noms o qualsevol altra dada que pugui permetre la identificació de la seva autoria o de les possibles persones objecte de l'estudi. Com a única referència externa el treball podrà portar, si així es desitja, un pseudònim per a personalitzar-lo.
  Els treballs s'estructuraran en el següent ordre: introducció, objectius, mètode, resultats, discussió, conclusions i bibliografia.
  L'extensió màxima per als treballs és de 30 pàgines, incloent text, gràfics, taules i imatges. La primera pàgina contindrà únicament el títol de la feina i el pseudònim escollit, si és el cas, seguint successivament la numeració de les restants pàgines.
 • Arxiu 2. Constaran les dades de la/s persona/s autores (nom i cognoms, domicili complet actual, centre i lloc de treball, telèfon/s de contacte i e-mail).
 • Arxius

  Arxiu
  premiosmetas2021-pdf_DIFUSIÓN AVANCES DE ENFERMERÍA.pdf