Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://getne.org/reuniones-locales-getne-valle-del-ebro-23-06-2021-2-2-2/
https://getne.org/wp-content/uploads/2021/07/Bases-Beca-Net-Espa%C3%B1a-Getne-2021.pdf
Requisits
 • Ser membre del GETNE o demostrar haver sol·licitat ser membre en el moment de l'aplicació.
 • Tenir una edat igual o inferior a 40 anys.
 • Aportar una carta del director o cap d'unitat, comprometent-se a proveir l'equipació necessària per executar el projecte.
 • Projecte de recerca que es realitzi a Espanya.
 • No ser beneficiari actiu d'un projecte finançat per GETNE.
 • Projecte d'investigació original, sense finançament addicional.
 • Àrea de Recerca relativa a el càncer neuroendocrí amb implicació en la pràctica clínica.
 • Dotació
  15.000€
  Durada
  Un any
  Documentació
  S'haurà de presentar una memòria del Projecte d'investigació en castellà que inclogui els següents apartats (es recomana un total de 10-15 pàgines):
 • Títol
 • Resum (màxim 250 paraules). El sobrepassar el límit podria descartar la proposta automàticament.
 • Explicar com aquest projecte pot revertir en la pràctica clínica (màxim 1000 paraules).
 • Bibliografia.
 • Hipòtesi i objectius (1 pàgina màxim).
 • Metodologia (disseny, subjectes d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades) (2 pàgines màxim).
 • Pla de treball i cronograma (etapes de desenvolupament, distribució de tasques entre els membres de l'equip investigador) (2 pàgines màxim).
 • Mitjans disponibles per a la realització del projecte (1 pàgina màxim).
 • Justificació detallada de l'ajut sol·licitat (2 pàgines màxim).
 • Pressupost detallat (1 pàgina màxim).
 • CV del investigador principal (model FIS).
 • CV del PI de la unitat d'investigació on es vagi a realitzar l'estudi.
 • Arxius

  Arxiu
  Bases-Beca-Net-España-Getne-2021.pdf