Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://getne.org/reuniones-locales-getne-valle-del-ebro-23-06-2021-2-2/
https://getne.org/wp-content/uploads/2021/07/Bases-Becas-Junior-Getne-2021.pdf
Requisits
 • Ser membre del GETNE o demostrar haver sol·licitat ser membre en el moment de l'aplicació.
 • Tenir una edat igual o inferior a 40 anys.
 • Aportar una carta del director / cap de la unitat / laboratori translacional, comprometent-se a proveir la equipació / espai de laboratori necessari per a escometre el projecte.
 • No ser beneficiari actiu d'un projecte finançat per GETNE
 • Projecte d'investigació original, sense finançament addicional.
 • Àrea d'Investigació relativa a temes relacionats amb els tumors neuroendocrins. Es donarà prioritat als projectes d'investigació traslacional amb aplicabilitat clínica.
 • Dotació
  20.000€
  Durada
  Un any
  Documentació
  S'haurà de presentar una memòria del Projecte d'investigació en castellà (memòries en un altre idioma podran ser descartades directament), que inclogui els següents apartats (15 pàgines màxim sense incloure els CVs):
 • Títol
 • Resum (màxim 250 paraules). El sobrepassar el límit podria descartar la proposta automàticament
 • Justificació (màxim 1000 paraules). El sobrepassar el límit podria descartar la proposta automàticament
 • Hipòtesi i objectius (1 pàgina màxim)
 • Metodologia (disseny, subjectes d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades) (2 pàgines màxim)
 • Pla de treball i cronograma (etapes de desenvolupament, distribució de tasques entre els membres de l'equip investigador) (2 pàgines màxim)
 • Mitjans disponibles per a la realització del projecte (1 pàgina màxim)
 • Justificació detallada de l'ajut sol·licitat (2 pàgines màxim)
 • Pressupost detallat (1 pàgina màxim)
 • Bibliografia
 • CV del investigador principal (model FIS)
 • CV del PI de laboratori o unitat d'investigació traslacional on es vagi a realitzar
 • Arxius

  Arxiu
  Bases-Becas-Junior-Getne-2021.pdf