Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Estudis relacionats amb la recerca en el camp de la Infermeria de Salut Mental.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aeesme.org/observatorio-nacional-de-enfermeria-de-salud-mental/investigacion/investigacion-2/
https://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2021/02/Bases-XX-Premio-de-Investigaci%C3%B3n-AEESME.pdf
Requisits
Podran optar a aquest premi investigacions originals individuals o en equip, l'autor o autora principal ostenti el títol de Grau o Diplomatura en Infermeria per una Universitat espanyola o de la Unió Europea, en tot cas han de ser residents a Espanya.
La investigació serà escrita en castellà, i ha d'estar basada en el camp o àrea de les Cures Infermeres en Salut Mental.
Dotació
1.800€
Documentació
La documentació es remetrà via electrònica.
 • Arxiu 1. Text complet de la feina, sense contenir noms o qualsevol altra dada que pugui permetre la identificació dels autors i com a referència externa un pseudònim.
 • Arxiu 2. On constarà la següent informació:
  - Títol del projecte.
  - Investigador principal i investigadors col·laboradors.
  - Currículum vitae normalitzat (CVN) i fotocòpia de DNI de cadascun dels investigadors.
  - Experiència de l'equip investigador sobre el tema (màxim 1 full).
  - Data i signatura dels investigadors.
  Com assumpte al correu electrònic ha de figurar el pseudònim i tot seguit de XX PREMI D'INVESTIGACIÓ AEESME.
  Continguts del Projecte:
 • Títol.
 • Antecedents i estat actual del tema (màxim 2 fulls).
 • Hipòtesi i Objectius (màxim 1 full).
 • Material i Mètode: disseny, subjectes d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions de l'estudi. Materials utilitzats (màxim 5 fulls).
 • Resultats, discussió i conclusions.
 • Bibliografia més rellevant (màxim 1 full, 20 referències, la meitat d'elles han de ser dels últims 5 anys).
 • Informe favorable de la Comissió de Recerca o del Comitè Ètic corresponent.
 • Finançament del projecte: ajuts rebuts (màxim 700 paraules).
 • Arxius

  Arxiu
  Bases-XX-Premio-de-Investigación-AEESME.pdf