Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Reconeixement de treballs inèdits realitzats per llicenciats i doctors en diversos àmbits de la medicina.
Característiques principals
Convocatòria que atorga guardons en l'àmbit biomèdic l'objecte és el reconeixement de treballs inèdits realitzats per llicenciats i doctors. Cadascun dels premis inclosos en la convocatòria es refereix a una àrea d'interès i té requisits específics, per això es recomana la lectura completa de les bases:
 • Premi Real Acadèmia Nacional de Medicina d'Espanya 2021
 • Premi Obieta de la RANME a la trajectòria professional 2021
 • Premi al metge medicina general / medicina de família 2021
 • Premi de la RANME a la trajectòria docent 2021
 • Premi RANME de la informació, comunicació i difusió de la salut 2021
 • Premis a la Recerca:
  Premi Comte de Cartagena 2021 (d'investigació translacional)
  Premi Nicolau Rodrigues Abaytúa 2021 (d' investigació sobre Bioètica i / o Deontologia Mèdica)
  Premi Dr. Cardeñosa 2021 (d'investigació sobre Cardiologia)
  Premi Dr. Díaz Rubio 2021 (d'investigació sobre Medicina Interna)
  Premi Dr. Espina i Capó 2021 (d'investigació sobre Neurociències)
  Premi Fundació Benavides 2021 (d'investigació sobre Oftalmologia)
  Premi Dr. LLacuna Serrano 2021 (d'investigació sobre Pediatria)
  Premi Dr. Escudero Valverde 2021 (d' investigació sobre Psiquiatria i / o Salut Mental)
  Premi Dr. Rafael i Carmen Abad Frisa 2021 (dinvestigació sobre Oncologia Clínica)
  Premi Dr. Peña 2021 (d'investigació sobre Urologia)
  Premi Dr. Matilla 2021 (d'investigació sobre Virologia)
  Premi Dr. Juan Pedro Moreno González 2021 (d' investigació sobre Odontopediatria)
 • Premi Nacional de la RANME de llicenciat en Medicina 2021 - Fundació Sant Nicolau
 • Premis Nacionals de la RANME de doctorat 2021
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.ranm.es/premios.html
  https://www.ranm.es/images/pdf/premios/programa_premios_2021.pdf

  Formulari: https://www.ranm.es/component/chronoforms/?chronoform=Premios_RANME
  Requisits
 • Tenir nacionalitat espanyola.
 • Tenir el títol de llicenciat.
 • Tenir el títol de doctor d'una universitat espanyola.
 • No haver estat guardonat per la RANME en el mateix premi objecte del concurs.
 • No ser Acadèmic de Número o Acadèmic corresponent de la RANME.
  Consultar a les bases de la convocatòria els requisits específics de cada modalitat.
 • Documentació
  Instància dirigida a l'Excm. Sr. Acadèmic Secretari General de la RANME d'Espanya, en la qual figuraran:
  a) Dades d'identificació del concursant;
  b) Dades de contacte: telèfon, domicili, correu electrònic, etc.;
  c) Guardó o premi al qual concursa. Cada candidat podrà presentar-se exclusivament a un sol premi;
  d) Data i signatura del candidat, amb l'expressió de que totes les dades i mèrits que aporta són verídics.
  La instància s'acompanyarà de:
  a) Un treball original, no publicat o inèdit, realitzat per un únic autor expressament per al concurs de la RANM d'Espanya. Aquest haurà d'estar escrit en espanyol i podrà contenir metodologia, resultats, conclusions o altres aspectes de publicacions realitzades prèviament per l'autor sobre el tema del concurs triat. La forma de redacció serà qualsevol de les reconegudes i validades internacionalment.
  b) Un currículum vitae sobre els diversos mèrits que puguin ampliar o estendre la categoria, en els diversos aspectes, del candidat aspirant al premi.
  c) Certificació universitària de la titulació o titulacions necessàries en cada premi.
  Tota la documentació es presentarà mitjançant procediments o formats digitals..

  Arxius

  Arxiu
  Premios_2021_REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.pdf