Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Impulsar una línia d'investigació en càncer dirigida per un Investigador independent en vies de consolidació dins d'una Universitat, Institut Sanitari o Centre de Recerca.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aseica.es/investigacion/ayudas
https://www.aseica.es/wp-content/uploads/2021/08/Convocatoria-III-Ayuda-ASEICA-QUEUNTRAIL.pdf
Requisits
 • Ser soci / a ASEICA i estar al corrent en el pagament de la quota.
 • Investigador / a principal jove que hagi iniciat la seva línia d'investigació independent en els últims dos anys i que posseeixi un contracte de recerca vigent tipus Miguel Servet, Ramon i Cajal. Alternativament, pot ser un investigador / a jove que tingui un primer projecte d'investigació obtingut en convocatòries competitives recents del Pla Nacional o FIS.
 • No tenir actiu o no haver gaudit de cap altre ajut ASEICA.
 • Dotació
  20.000€
  Durada
  1 any, prorrogable a 2 anys sota prèvia justificació.
  Documentació
 • Resum del candidat / a (no excedir 2 pàgines, amb un mínim de Arial 10 / Times 11):
  - Nom, cognoms, DNI, telèfon, email, ciutat de residència, centre de treball, departament i data de naixement.
  - Posició actual i data d'inici.
  - 5 publicacions destacades en els darrers 5 anys (referència i PMID). incloure, preferentment, només publicacions en on el sol·licitant consti com a primer o últim autors.
  - 5 èxits més destacats durant la seva carrera científica.
  - Títol del projecte.
  - Resum del projecte en 300 paraules.
 • Memòria del Projecte (no excedir 5 pàgines, amb un mínim de Arial 10 / Times 11):
  - Introducció
  - Hipòtesi i objectius
  - Metodologia i pla de treball
  - Mitjans disponibles
  - Adequació a la prioritat de la convocatòria
  - Pressupost (partides incloses: material fungible o inventariable)
  - Cronograma. 1 any
  - Referències bibliogràfiques (màxim 25)
 • Ha d'acreditar que el projecte compta amb la carta dels comitès ètics que procedeixin (Comitè ètic d'investigació clínic i / o d'experimentació animal) o es troba en fase d'aprovació.
 • S'ha de presentar el CV del investigador principal en el model usat a les convocatòries del Pla Nacional.
 • S'ha de presentar la documentació que acrediti els requisits de l'ajut. Aquesta ha d'incloure el document acreditatiu del moment en què ha començat el seu contracte com a investigador principal.
 • Arxius

  Arxiu
  Formulario-_ASEICA_QUEUNTRAIL-.docx
  Convocatoria-III-Ayuda-ASEICA-QUEUNTRAIL.pdf