Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts per a fomentar i enfortir la cultura científica a Catalunya en català.
Característiques principals
Dues categories d'ajuts:
A. Categoria talent consolidat (majors de 40 anys):
 • Modalitat Publicacions: propostes en format escrit imprès, sigui amb continguts procedents de la recerca, així com de disseminació general de la ciència.
 • Modalitat Altres formats.
  B. Categoria talent jove (menors de 40 anys):
 • Modalitat "Futur Influencer": propostes de creació de vídeos o podcasts, de disseminació científica.
 • Modalitat Formats innovadors.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://ajutsfcri.fundaciorecerca.cat/
  https://ajutsfcri.fundaciorecerca.cat/wp-content/uploads/2021/09/Bases_reguladores_CONVO_FCRI.pdf
  Formulari d'inscripció: https://ajutsfcri.fundaciorecerca.cat/wp-content/uploads/2021/09/Bases_reguladores_CONVO_FCRI.pdf
  Requisits
 • Que compleixin la finalitat d’aquesta convocatòria, és a dir, que serveixin per a apropar el coneixement científic i tecnològic a la ciutadania.
 • Que siguin propostes de nova creació, en el sentit que no hagin estat publicades ni presentades al públic amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud d’ajut.
 • Que s’utilitzi la llengua catalana en tot material escrit, gràfic, oral i audiovisual que la proposta contingui.
 • Que l’activitat o acció contemplada en la proposta presentada tingui prevista la seva realització durant el període d’execució comprès des de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022.
 • Que els continguts provinguin de fonts fiables i es fonamentin en l’evidència científica.
 • Que es facin a territori català, en cas d’activitats presencials.
 • Que el seu contingut eviti el llenguatge o les actituds sexistes o discriminatòries.
 • Que la seva realització sigui viable tenint en compte les circumstàncies pandèmiques en el moment de presentació de la sol·licitud de l’ajut.
 • Dotació
  Cada persona beneficiària podrà optar a un ajut d’entre un mínim de 3.000 € i un màxim de 15.000 €.
  Documentació
  A la plataforma s’haurà d’omplir el formulari de sol·licitud i acompanyar la documentació assenyalada en el mateix (fotocòpia del DNI/NIF/NIE o altre document que acrediti la persona sol·licitant) i signar la declaració responsable.
  En cas de les persones jurídiques, a més, s’haurà de presentar la següent documentació:
  a) acreditació (mitjançant fotocòpia) de la representació de la persona física que signa el formulari, per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si escau;
  b) còpia de les escriptures i/o els estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si escau, i c) l’acta de titularitat real.

  Arxius

  Arxiu
  Bases_reguladores_CONVO_FCRI.pdf