INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 734
12/11/2021
Projectes
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és finançar la generació de noves oportunitats innovadores de recerca en càncer que, en cas d'èxit, podran concretar-se en projectes sòlids d'investigació.
 
Termini intern exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'ajudes econòmiques per part de la Fundació Científica AECC a projectes d'estudis clínics multicèntrics, no promoguts per la indústria farmacèutica que accelerin la transferència de resultats en benefici dels pacients i el desenvolupament d'investigacions innovadores que puguin modificar la pràctica clínica.
 
Termini intern exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és donar suport a grups emergents (es considera grup emergent fins a 5 anys després d'haver iniciat una línia d'investigació independent estant acreditat per la seva producció científica i / o projectes finançats) per consolidar les seves línies de recerca mitjançant la concessió de ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca de qualitat en càncer, amb clara orientació traslacional que es realitzin en la seva totalitat a Espanya.
El període de 5 anys es comptabilitzarà fins al moment de publicació de la convocatòria (27 de gener de 2022).
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'Ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca de qualitat en càncer amb clara orientació traslacional que es desenvolupin sota la supervisió d'un investigador principal. Aquests projectes s'han de realitzar en la seva totalitat a Espanya i han de ser projectes d'interès per a l'AECC i els pacients amb càncer.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'Ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca de qualitat en càncer relacionats amb les àrees estratègiques identificades per AECC (cures pal·liatives, epidemiologia, oncologia radioteràpica i prevenció), que es desenvolupin sota la supervisió d'un investigador principal. Aquests projectes s'han de realitzar en la seva totalitat a Espanya i han de ser projectes estratègics per a l'AECC i els pacients amb càncer.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca en càncer des de la investigació traslacional a la pràctica clínica desenvolupats per grups coordinats multidisciplinaris que realitzin la seva activitat a Espanya.
 
Termini intern exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
Funding for transnational projects on different health topics. Actions fall under four strands: disease prevention, crisis preparedness, health systems, and digital, with a cross-cutting focus on cancer.
 
Termini exhaurit
AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY
Awards for mid-career investigators who are members of racial and/or ethnic groups traditionally excluded in academic medicine and biomedical research, and who wish to conduct original breast cancer research not currently funded.
 
Termini exhaurit
AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY
One-year felloships for early-career oncologists in low- to middle-income countries (LMICs) to advance their training with a mentor at a host institution in the United States, Canada, or Europe.
 
Termini exhaurit
AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY
Flexible funding to outstanding researchers who have made, and are continuing to make, significant contributions in breast cancer research and will dedicate their time in training future breast cancer researchers.
 
Borses de viatge
Termini exhaurit
FOUNDATION FOR RESEARCH IN RHEUMATOLOGY
The call offers funding for applicants conducting a research project in the field of rheumatic and musculoskeletal diseases (RMD) in a host centre of choice for a period of 12 months.
 
Recursos Humans
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'Ajuts a investigadors recentment doctorats per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer en un centre espanyol, amb possibilitat de realitzar una estada formativa en un centre de referència nacional o internacional, per promoure el talent i la mobilitat dels joves investigadors en aquesta primera etapa formativa postdoctoral.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'Ajuts a investigadors amb una formació postdoctoral prèvia per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer en un centre espanyol per donar suport a aquests investigadors en la seva carrera científica cap a la creació de les seves pròpies línies de recerca.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'ajudes financeres a professionals metges en la seva etapa de residents o en els seus primers anys d'especialitat per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer a Espanya, amb l'objectiu de promoure la vocació investigadora entre els especialistes clínics i contribuir així al foment de la investigació en l'entorn clínic.
L'ajut concedit podrà ser destinat a la realització de la tesi doctoral o per cobrir un primer període postdoctoral.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'Ajudes financeres a professionals metges per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer a Espanya, i per consolidar la recerca en especialistes mèdics, contribuint així al foment de la recerca en l'entorn clínic.
 
09/02/2022
FUNDACIO LA CAIXA
30 beques de doctorat per a joves investigadors de qualsevol nacionalitat per dur a terme la seva activitat investigadora en qualsevol disciplina i en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal.
La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones que compleixin els requisits per poder accedir al doctorat, sempre que, a més, reuneixin els requeriments de mobilitat i anteriorment no s’hagin matriculat als estudis de doctorat sol·licitats.
Els becaris s’han d’incorporar a les universitats o centres de recerca de destinació entre setembre i novembre de 2022. En casos justificats, no obstant això, aquesta incorporació es podria endarrerir fins al 31 de gener de 2023.
 
 
 
Informació últil
 
 
Banner-convocatories-tancament-02
Projectes
Termini exhaurit
AEI - AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
Es pretén contribuir al foment de la capacitat de lideratge nacional i internacional dels equips de recerca a les entitats públiques i privades sense ànim de lucre vinculades a la R+D+I, facilitant la seva mobilitat i impulsant la seva participació i èxit en programes i projectes europeus i internacionals; permetre incorporar una aproximació inter i multidisciplinària amb la participació de grups de recerca amb massa crítica capaç de generar sinergies entre diferents aproximacions cientifico-tècniques i promoure avenços significatius en el coneixement científic.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'Ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca de qualitat en càncer amb clara orientació traslacional que es desenvolupin sota la supervisió d'un investigador principal. Aquests projectes s'han de realitzar en la seva totalitat a Espanya i han de ser projectes d'interès per a l'AECC i els pacients amb càncer.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'Ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca de qualitat en càncer relacionats amb les àrees estratègiques identificades per AECC (cures pal·liatives, epidemiologia, oncologia radioteràpica i prevenció), que es desenvolupin sota la supervisió d'un investigador principal. Aquests projectes s'han de realitzar en la seva totalitat a Espanya i han de ser projectes estratègics per a l'AECC i els pacients amb càncer.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca en càncer des de la investigació traslacional a la pràctica clínica desenvolupats per grups coordinats multidisciplinaris que realitzin la seva activitat a Espanya.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN MERCK SALUD
Aquestes ajudes estan destinades a finançar projectes d'investigació inèdits, presentats per investigadors que puguin portar a terme l'estudi proposat a Espanya.
 
Termini exhaurit
AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY
Awards for mid-career investigators who are members of racial and/or ethnic groups traditionally excluded in academic medicine and biomedical research, and who wish to conduct original breast cancer research not currently funded.
 
Termini exhaurit
AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY
Flexible funding to outstanding researchers who have made, and are continuing to make, significant contributions in breast cancer research and will dedicate their time in training future breast cancer researchers.
 
Termini exhaurit
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER
Two year projects of biomedical research in the field of paediatric and adult genetic cholestatic diseases sharing mutual disease-causing mechanisms.
 
Termini exhaurit
FECYT - FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
Fomentar el desenvolupament de coneixements cientificotècnics, la seva translació i valorització, incloent les activitats per avançar en la demostració de la viabilitat industrial i comercial dels resultats de R + D + I obtinguts.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA (FERO)
Ajudar a assentar grups liderats per investigadors consolidats o en vies de consolidació en el camp de l'Oncologia a Espanya.
 
Termini exhaurit
BAYER
Funds to support efforts in the field of patient engagement, education and advocacy within hemophilia. It recognizes the essential role of nurses, allied healthcare professionals and caregivers in the care of patients with hemophilia.
 
Termini exhaurit
BAYER
This award will provide funds to undertake a basic research project in the bleeding disorders field.
 
Termini exhaurit
BAYER
This award will provide funds to undertake a clinical research project in the bleeding disorders field.
 
Termini exhaurit
EHA - EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION
EHA Research Grants support talented junior researchers in advancing their career, e.g. towards becoming the leader of a research group. The grants are intended for basic and translational lab-based research in hematology.
 
Termini exhaurit
EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
Projects focusing on the identification and molecular understanding of new targets for the treatment of type 2 diabetes or obesity-related metabolic diseases.
 
Borses de viatge
Termini exhaurit
ASOCIACION NACIONAL DE PSICOLOGOS CLINICOS Y RESIDENTES
Promoure la formació d'alta qualitat en Psicologia Clínica dels psicòlegs interns residents mitjançant estades a l'estranger en centres o organismes científic-sanitaris de prestigi internacional per la seva innovació tècnica o investigació clínica.
 
Termini exhaurit
FOUNDATION FOR RESEARCH IN RHEUMATOLOGY
The call offers funding for applicants conducting a research project in the field of rheumatic and musculoskeletal diseases (RMD) in a host centre of choice for a period of 12 months.
 
Termini exhaurit
EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
The ESC Basic Research Fellowship is designed to allow a researcher to spend one year in a European research laboratory. It is open to basic scientists as well as clinical scientists and preferentially seeks to award support for preclinical research projects.
 
Termini exhaurit
EUROPEAN SOCIETY FOR CLINICAL VIROLOGY
Fellowships for visits to Centers for Clinical or Diagnostic Virology in Europe, in order to learn special or new techniques that are of value for their future clinical or laboratory work.
 
Termini exhaurit
EMBO - THE EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION
Short-Term Fellowships fund research exchanges of up to three months between laboratories in different countries. The aim is to facilitate valuable collaborations with research groups applying techniques that are unavailable in the applicant's laboratory.
 
Premis
Termini exhaurit
GENERALITAT DE CATALUNYA | DIRECCIO GENERAL DE DRET
Amb la finalitat de reconèixer les persones que contribueixen decisivament amb el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món, es va crear el Premi Internacional Catalunya.
 
Termini exhaurit
THE GRUBER FOUNDATION
The Genetics Prize awards individuals who have made original discoveries in the fields of genetic function, regulation, transmission, or variation or in genomic organization.
 
Termini exhaurit
THE GRUBER FOUNDATION
The Neuroscience Prize honors individuals from anywhere in the world who have conducted highly distinguished research in the field of the brain, spinal cord, or peripheral nervous system.
 
Termini exhaurit
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Premiar l'esforç i la trajectòria científica en l'àrea de la investigació oncològica del millor jove investigador espanyol i que suposi la generació, desenvolupament i/o aplicació dels nous coneixements biològics i clínics sobre el càncer.
 
Termini exhaurit
MINISTERIO DE CONSUMO
La concessió d'aquests premis s'inclou en el marc de l'Estratègia NAOS que, des de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició pretén impulsar les iniciatives que entre els seus objectius bàsics impulsin la prevenció de l'obesitat i altres malalties no transmissibles derivades, a través d'una alimentació saludable i la pràctica regular d'activitat física.
 
Termini exhaurit
EXCELENTISIMO COLEGIO DE ENFERMERIA DE SEVILLA
Els premis es concediran a estudis monogràfics o treballs d'investigació d'infermeria, inèdits i que, amb anterioritat, no s'haguessin presentat a cap altre Premi o Certamen d'aquesta mateixa naturalesa, que es presentin a aquest Certamen d'acord a les bases del mateix.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN GRÜNENTHAL
Premiar a treballs que versin sobre el dolor, tant en l'àmbit epidemiològic, com experimental, farmacològic o clínic.
 
Recursos Humans
Termini exhaurit
MIU - MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
L'objecte de la present ordre és aprovar, per tramitació anticipada, la convocatòria corresponent a 2021 d'ajuts a contractes predoctorals per a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de Doctor/a i l'adquisició de competències docents universitàries a qualsevol àrea del coneixement científic, que facilitin la incorporació futura de nous doctors al sistema espanyol d'educació superior i de recerca científica (ajudes FPU).
Concessió de 885 ajuts per finançar contractes predoctorals.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'Ajuts a investigadors recentment doctorats per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer en un centre espanyol, amb possibilitat de realitzar una estada formativa en un centre de referència nacional o internacional, per promoure el talent i la mobilitat dels joves investigadors en aquesta primera etapa formativa postdoctoral.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'Ajuts a investigadors amb una formació postdoctoral prèvia per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer en un centre espanyol per donar suport a aquests investigadors en la seva carrera científica cap a la creació de les seves pròpies línies de recerca.
 
Termini exhaurit
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER
The program is open to Europeans and non-Europeans who wish to conduct post-graduate research at a European center. Applicants must hold a PhD and /or a MD degree and have no more than two years of postgraduate research experience.
 
Termini exhaurit
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER
Juan Rodés PhD fellowships offer funding to conduct a PhD thesis at a European center in the field of basic, translational or clinical Hepatology.
 
Termini exhaurit
BAYER
The award will support a mentored physician for one year, who will be expected to undertake both a research project as well as clinical training.
 
Termini exhaurit
ECTRIMS - EUROPEAN COMMITTEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS
ECTRIMS offers a postdoctoral research fellowship exchange programme for young neuroscientists to facilitate their conduct of and training in basic, clinical or applied research related to multiple sclerosis (MS).
 
Termini exhaurit
ECTRIMS - EUROPEAN COMMITTEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS
Support for two fellowships with duration of 1 year, in the field of Magentic Resonance within the MAGNIMS network in Europe.
 
Termini exhaurit
AVHF - ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION
Fellowships for highly-qualified scientists and scholars from abroad, from all disciplines, who completed their doctorates less than twelve years ago, to spend extended periods of research (6-18 months; may be divided up into a maximum of three blocks) in Germany.
 
Termini exhaurit
AVHF - ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION
Fellowships for highly-qualified scientists and scholars from abroad, from all disciplines, who completed their doctorates less than four years ago, to spend extended periods of research (6-24 months) in Germany.
 
 
 
 
Articles
 
Machuca-Novoa M*, Corcoll F, González-Lucena G, Bianco D, Alier A, Pérez-Prieto D, Ginés A. [Symptomatic osteosynthesis in calcaneal fracture: implant colonization as a cause of pain]. Acta Ortop Mex 2021; 35(2): 137-141.
 
Rodriguez-Cortez VC, Navarrete-Meneses MP, Molina O, Velasco T, González J, Romecin P, Gutiérrez F, Roca-Ho H, Vinyoles M, Kowarz E, Marin P, Rodriguez-Perales S, Gomez-Marin C, Perez-Vera P, Cortes-Ledesma F, Bigas A, Terron A, Bueno C*, Menendez P. The insecticides permethrin and chlorpyriphos show limited genotoxicity and no leukemogenic potential in human and murine hematopoietic stem progenitor cells. Haematologica (online) 2021: (en Premsa).
 
Gangannagaripalli J, Albagli A, Myers SN, Whittaker S, Joseph A, Clarke A, Matkin L, Alonso J, Byock I, van den Berg M, Canfield C, Chaplin J, Dapueto J, de Almeida MP, Sidey-Gibbons C, Hazelzet J, Hess R, Immonen K, Joyner S, Katz C, Kerrigan C, Lam C, Lunn J, McKenzie F, Roeves A, Stowell C, Switaj T, Tinsley M, Zimlichman E, Valderas JM*. A Standard Set of Value-Based Patient-Centered Outcomes and Measures of Overall Health in Adults. Patient Care 2021: (en Premsa).
 
Equey T, Pastor A, de la Torre R, Thomas A, Giraud S, Thevis M, Kuuranne T, Baume N, Barroso O, Aikin R*. Application of the Athlete Biological Passport approach to the detection of growth hormone doping. J Clin Endocr Metab 2021: (en Premsa).
 
Zamora V, Garin O*, Pardo Y, Pont A, Gutiérrez C, Cabrera P, Gómez-Veiga F, Pijoan JI, Litwin MS, Ferrer M, Multicentric Spanish Group of Clinically Localized Prostate Cancer. Mapping the Patient-Oriented Prostate Utility Scale From the Expanded Prostate Cancer Index Composite and the Short-Form Health Surveys. Value Health 2021; 24(11): 1676-1685.
 
Provencio M*, Mazarico-Gallego JM, Calles A, Antoñanzas M, Pangua C, Mielgo-Rubio X, Nadal E, Lopez-Castro R, López-Martín A, Del Barco E, Dómine M, Franco F, Diz P, Sandoval C, Sais-Girona E, Sullivan I, Sala MÁ, Garcia-Ledo G, Cucurull M, Mosquera J, Martinez M, Chara LE, Arriola E, Esteban-Herrera B, Jarabo JR, Álvarez-Álvarez R, Baena J, González-Cao M. Lung cancer patients with COVID-19 in Spain: GRAVID study. Lung Cancer 2021; 157: 109-115.
 
Gomez-Lara J*, Oyarzabal L, Ortega-Paz L, Brugaletta S, Romaguera R, Salvatella N, Roura G, Rivero F, Fuentes L, Alfonso F, Otaegui I, Vandeloo B, Vaquerizo B, Sabate M, Comín J, Gómez-Hospital JA. Coronary Endothelium-Dependent Vasomotor Function After Drug-Eluting Stent and Bioresorbable Scaffold Implantation. J Am Heart Assoc 2021: (en Premsa).
 
Morales A, Olsen MH, Kones R, Kario K, Wang J, Beilin L, Weber MA, Yano Y, Burrell L, Orias M, Cameroon DA, Lavie CJ, Ventura H, Sundström J, de Simone G, Coca A, Rumana U, Marrugat J. Second Consensus on Treatment of Patients Recently Diagnosed With Mild Hypertension and Low Cardiovascular Risk. Curr Prob Cardiology 2021; 45(10): 100653.
 
Eisen T*, Frangou E, Oza B, Ritchie AWS, Smith B, Kaplan R, Davis ID, Stockler MR, Albiges L, Escudier B, Larkin J, Bex A, Joniau S, Hancock B, Hermann GG, Bellmunt J, Hodgkinson E, Stewart GD, Barber J, Brown J, McMenemin R, Nathan P, Pickering LM, Parmar MKB, Meade A. Adjuvant Sorafenib for Renal Cell Carcinoma at Intermediate or High Risk of Relapse: Results From the SORCE Randomized Phase III Intergroup Trial. J Clin Oncol 2020; 38(34): 4064-4075.
 
Pascual S, Ferrer A, Díaz Ó, Caguana AO, Tejedor E, Bellido-Calduch S, Rodríguez DA, Gea J*. Absence of relevant clinical effects of SARS-COV-2 on the affinity of hemoglobin for O 2 in patients with COVID-19. Arch Bronconeumol 2021: (en Premsa).
 
de la Serna E*, Puig O, Mezquida G, Moreno-Izco L, Merchan-Naranjo J, Amoretti S, Ruiz P, González-Pinto A, Molina-García M, Corripio I, Vieta E, Baeza I, Bergé D, Penadés R, Sanchez-Torres A, Cuesta MJ, Bernardo M, Castro-Fornieles J, PEP's Group. Relationship between cognition and age at onset of first-episode psychosis: comparative study between adolescents, young adults, and adults. Eur. Child Adolesc. Psych. 2021: (en Premsa).
 
Jiménez-Quevedo P*, Nombela-Franco L, Muñoz-García E, Del Valle-Fernandez R, Trillo R, de la Torre-Hernández JM, Salido L, Elizaga J, Ojeda S, Sánchez-Gila J, García-del Blanco B, Berenguer A, Lasa-Larraya G, Urbano-Carrillo C, Albarrán A, Ruiz-Salmeron R, Moreu J, Gheorghe L, Arzamendi D, Yanes-Bowden G, Díaz J, Pérez-Moreiras I, Artaiz M, Vaquerizo B, Cruz-González I, Ruiz-Quevedo V, Blanco-Mata R, Baz JA, Villa M, Ortiz A, Tascón-Quevedo V, Casellas S, Moreno R. Early clinical outcomes after transaxillary versus transfemoral TAVI. Data from the Spanish TAVI registry. Rev Esp Cardiol 2021: (en Premsa).
 
Pereira JA*, Amador-Gil S, Bravo A, Montcusi B, Sancho JJ, Pera M, López-Cano M. Implementing a protocol to prevent incisional hernia in high-risk patients: a mesh is a powerful tool. Hernia 2021: (en Premsa).
 
Fernández-Rozadilla C, Álvarez-Barona M, Quintana I, López-Novo A, Amigo J, Cameselle-Teijeiro JM, Roman E, Gonzalez D, Llor X, Bujanda L, Bessa X, Jover R, Balaguer F, Castells A, Castellví-Bel S, Capellá G, Carracedo A, Valle L, Ruiz-Ponte C*. Exome sequencing of early-onset patients supports genetic heterogeneity in colorectal cancer. Sci Rep 2021; 11(1): 11135.
 
Giménez-Pérez G, Franch J, Ortega E, Mata-Cases M, Goday A, Real J, Rodriguez A, Vlacho B, Mauricio D*. Clinical Characteristics and Degree of Glycemic and Cardiovascular Risk Factor Control in Patients with Type 1 Diabetes in Catalonia (Spain). J Clin Med 2021; 10(7): 1536.
 
Cano-Ibáñez N*, Serra-Majem L, Martín-Pelaez S, Martínez-González MÁ, Salas-Salvadó J, Corella D, Lassale C, Martínez JA, Alonso-Gómez AM, Wärnberg J, Vioque J, Romaguera D, López-Miranda J, Estruch R, Gómez-Pérez AM, Santos-Lozano JM, Fernández-Aranda F, Bueno-Cavanillas A, Tur JA, Martín V, Pintó X, Delgado-Rodríguez M, Matía P, Vidal J, Cárdenas JJ, Daimiel L, Ros E, Buil-Cosiales P, Becerra-Tomás N, Saiz C, Muñoz MÁ, Abete I, Tojal-Sierra L, Fernandez O, Bernabé-Casanova A, Konieczna J, García-Ríos A, Casas R, Bernal-López MR, Lapetra J, Toledo E, Gómez C, Coltell O, MALCAMPO M, Zulet MA, Sorto-Sánchez C, Gea A, Hernández-Fleta JL, Castañer O, Sánchez-Villegas A. Association between the Prime Diet Quality Score and depressive symptoms in a Mediterranean population with metabolic syndrome. Cross-sectional and 2-year follow-up assessment from PREDIMED-PLUS study. Br. J. Nutr. 2021: 1-25 (en Premsa).
 
Cejalvo MJ, Bustamante G, González E, Vázquez-Álvarez J, Garcia R, Ramírez-Payer Á, Pérez-Persona E, Abella E, Garzón S, Garcia A, Jarque I, González MS, Sampol A, Motlló C, Martí JM, Alcalá M, Duro R, González Y, Sastre JL, Sarrà J, Lostaunau G, Lopez R, de la Rubia J*. Treatment patterns and outcomes in real-world transplant-ineligible patients newly diagnosed with multiple myeloma. Ann Hematol 2021; 100(7): 1769-1778.
 
Lattes K, López S, Checa MA, Brassesco M, García D, Vassena R*. A freeze-all strategy does not increase live birth rates in women of advanced reproductive age. J Assist Reprod Gen 2021; 37: 2443-2451.
 
Falcon C*, Navarro-Plaza MC, Gramunt N, Arenaza-Urquijo EM, Grau-Rivera O, Cacciaglia R, González-de-Echavarria JM, Sánchez-Benavides G, Operto G, Knezevic I, Molinuevo JL, Gispert JD*. Soundtrack of life: An fMRI study. Behav Brain Res 2021; 418: (en Premsa).
 
Garcia-Pastor A*, López-Cancio E*, Rodríguez-Yañez M, Alonso de Leciñana M, Amaro S, Arenillas JF, Ayo-Martín O, Castellanos M, Fuentes B, Freijo MM, Gomis M, Gómez-Choco M, Martínez-Sánchez P, Morales A, Palacio-Portilla EJ, Segura T, Serena J, Vivancos-Mora J, Roquer J, Comité ad hoc del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología.. Recommendations of the Spanish Society of Neurology for the prevention of stroke. Interventions on lifestyle and air pollution. Neurología (Barc) 2020; 36(5): 377-387.
 
Grau-Guinea L, Pérez-Enríquez C, García-Escobar G, Arrondo-Elizarán C, Pereira-Cutiño B, Florido-Santiago M, Piqué-Candini J, Planas A, Paez M, Peña-Casanova J*, Sánchez-Benavides G*. Development, equivalence study, and normative data of version B of the Spanish-language Free and Cued Selective Reminding Test. Neurología (Barc) 2021; 36(5): 353-360.
 
Sánchez-Larsen Á*, Conde-Blanco E, Viloria-Alebesque A, Sánchez-Vizcaíno C, Espinosa-Oltra T, Alvarez-Noval A, Aledo-Serrano A, Martin R, Ramos-Araque ME, Campos-Blanco D, Valle-Peñacoba G, Sierra-Gómez A, de Ceballos P, Agundez-Sarasola M, Khawaja M, Hampel KG, Serra M, Arbós-Barber C, Gómez-Ibáñez A, Villino-Boquete R, Cabezudo-García P, Rodríguez-Lavado I, Principe A, Sopelana-Garay D. COVID-19 prevalence and mortality in people with epilepsy: A nation-wide multicenter study. Epilepsy Behav 2021; 125: (en Premsa).
 
Moreno G, Ruiz-Botella M, Martin-Loeches I, Gomez-Alvarez J, Jimenez-Herrera M, Bodí M, Armestar F, Marquez-Parra A, Estella Á, Trefler S, Jorge-García R, Murcia-Paya J, Vidal-Cortés P, Diaz E, Ferrer R, Albaya-Moreno A, Socías-Crespi L, Bonell-Goytisolo JM, Sancho-Chinesta S, Loza A, Forcelledo-Espina L, Pozo-Laderas JC, deAlba-Aparicio M, Sanchez-Montori L, Vallverdu-Perapoch I, Hidalgo V, Fraile-Gutiérrez V, Casamitjana-Ortega AM, Martin-Serrano F, Nieto M, Blasco-Cortes M, Marin J, Sole-Violán J, Rodríguez-Vázquez A*, on behalf COVID-19 SEMICYUC working Group. A Differential Therapeutic consideration for use of Corticosteroids according to Established COVID-19 Clinical Phenotypes in Critically ill Patients. Medicina Intensiva 2021: (en Premsa).
 
Julià A*, López-Lasanta M, Blanco F, Gómez-Martín A, Haro I, Mas AJ, Erra A, García-Vivar ML, Monfort J, Sánchez-Fernández S, González-Alvaro I, Alperi M, Castellanos-Moreira R, Fernandez-Nebro A, Díaz-Torné C, Palau N, Lastra R, Lladós J, Sanmartí R, Marsal S. Interactions between rheumatoid arthritis antibodies are associated with the response to anti-tumor necrosis factor therapy. BMC Musculoskelet Disord 2021; 22(1): 372.
 
Judd L, Baron DM, Bisbe E, Lasocki S, Metnitz P, Posch M, Raobaikady R, Reichmayr M, Spahn DR, Stoppe C, Zacharowski K, Choorapoikayil S*, Meybohm P, ALICE-Study-Group. The impact of the SARS-CoV-2 pandemic on the ongoing prospective, international, multicentre observational study assessing the preoperative anaemia prevalence in surgical patients (ALICE-trial). Transfusion Med 2021; 31(5): 387-390.
 
Lantero J*, Snellman A, Benedet AL, Milà M, Camporesi E, Montoliu-Gaya L, Ashton NJ, Vrillon A, Karikari TK, Gispert JD, Salvadó G, Shekari M, Toomey CE, Lashley TL, Zetterberg H, Suarez-Calvet M, Brinkmalm G, Rosa-Neto P, Blennow K. P-tau235: a novel biomarker for staging preclinical Alzheimer's disease. EMBO Mol Med 2021: (en Premsa).
 
Chatzikonstantinou T, Kapetanakis A, Scarfò L, Karakatsoulis G, Allsup D, Cabrero AA, Andres M, Antic D, Baile M, Baliakas P, Bron D, Capasso A, Chatzileontiadou S, Cordoba R, Correa JG, Cuéllar-García C, De Paoli, De Paolis, Del Poeta, Demosthenous C, Dimou M, Donaldson D, Doubek M, Efstathopoulou M, Eichhorst B, El-Ashwah S, Enrico A, Espinet B, Farina L, Ferrari A, Foglietta M, Frederiksen H, Fürstenau M, García-Marco JA, García-Serra R, Gentile M, Gimeno E, Glenthøj A, Gomes da, Gutwein O, Hakobyan YK, Herishanu Y, Hernández-Rivas JÁ, Herold T, Innocenti I, Itchaki G, Jaksic O, Janssens A, Kalashnikova OB, Kalicinska E, Karlsson LK, Kater AP, Kersting S, Labrador J, Lad D, Laurenti L, Levin MD, Lista E, Lopez-Garcia A, Malerba L, Marasca R, Marchetti M, Marquet J, Mattsson M, Mauro FR, Milosevic I, Mirás F, Morawska M, Motta M, Munir T, Murru R, Niemann CU, Rodrigues RN, Olivieri J, Orsucci L, Papaioannou M, Pavlovsky MA, Piskunova I, Popov VM, Quaglia FM, Quaresmini G, Qvist K, Reda G, Rigolin GM, Ruchlemer R, Saghumyan G, Shrestha A, Simkovic M, Spacek M, Sportoletti P, Stanca O, Stavroyianni N, Tadmor T, Te Raa, Tonino SH, Trentin L, Van Der, van Gelder, van Kampen, Varettoni M, Visentin A, Vitale C, Wasik-Szczepanek E, Wróbel T, San Segundo, Yassin M, Coscia M, Rambaldi A, Montserrat E, Foà R, Cuneo A, Stamatopoulos K*, Ghia P*. COVID-19 severity and mortality in patients with CLL: an update of the international ERIC and Campus CLL study. Leukemia 2021: (en Premsa).
 
Arrieta F*, Pedro-Botet J. Recognizing obesity as a disease: A true challenge. Rev Clin Esp 2021; 221(9): 544-546.
 
 
 
Tel: 93 316 04 00
Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona
Seguiu-nos a:
Twitter
Youtube
En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es).