Butlletí de Vigilància Tecnològica-Novembre 2019

25/01/2019

El Butlletí de Vigilància Tecnològica es publica a l’Inforecerca l’últim divendres de cada mes. Aquest apartat té l’objectiu de fer difusió de notícies d’interès, articles i jornades en els àmbits de la innovació per promoure la creativitat i la generació de noves idees, així com ser útil per conèixer les tendències dels sectors d’interès de l’IMIM i PSMAR.

Butlletí de Vigilància Tecnològica - Novembre 2019