Horizon Europe – Suïisa no serà elegible a ERC, MSCA i EIC

23/07/2021

Suïisa no serà país associat a Horizon Europe. El seu estatus serà el de país tercer. La conseqüència és que no serà elegible en futures convocatòries del European Research Council, Marie Sklodowska Curie Actions o European Innovation Council.

En las convocatòries del Pilar II (on es troba el Cluster de Salut) sí serà elegible però caldrà que el consorci compleixi amb el requisit de 3 entitats de països membres o associats, una de les quals d’un país membre.

(Recordeu que podeu trobar el recull de totes les notícies relacionades amb Horizon Europe a la caixeta “Horizon Europe” a la intranet de l’IMIM)