Horizon Europe – Publicació del Programa de Treball ERC 2022

23/07/2021

L’European Research Council ha publicat el programa de treball de les convocatòries 2022. Podeu descarregar el document a: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/wp_horizon-erc-2022_en.pdf

El calendari provisional de les convocatòries és el següent:El personal investigador de l’IMIM que tingueu dubtes sobre aquest document, us podeu posar en contacte amb el Servei de Recerca (cbarnwell@imim.es).

(Recordeu que podeu trobar el recull de totes les notícies relacionades amb Horizon Europe a la caixeta “Horizon Europe” a la intranet de l’IMIM)