Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La FEHH convoca un programa de 9 beques per a gaudir en 2022: 7 de la FEHH, una d'elles en col·laboració amb el Grup Espanyol de Leucèmia Linfocítica Crònica (GELLC), i 2 en col·laboració amb Janssen (FEHH/Janssen)
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/124727-becas-de-investigacion-fehh-convocatoria-2021
Impresos (URL)
https://fehh.force.com/fundingprograms/s/funding-program/outfunds__Funding_Program__c/Default?language=es
Requisits
 • El candidat haurà de ser especialista en Hematologia i Hemoteràpia, estar en l'últim any de formació de l'especialitat o estar en possessió de titulació universitària biosanitària relacionada amb l'hematologia:
  -Metge especialista en Pediatria que acrediti una formació específica en Hematologia i Hemoteràpia superior a tres anys.
  -Graduat en Biologia, Farmàcia, Genètica, Química o Veterinària que acrediti un període de formació específica en Hematologia i Hemoteràpia superior a tres anys.
 • No haver transcorregut més de 15 anys des de la finalització de la titulació universitària corresponent (llicenciatura o grau en Medicina o altres ciències biosanitàries).
 • En cas d'haver finalitzat la titulació després de 15 anys, podran presentar-se amb una penalització en el barem d'1 punt per cada any en curs superior als 15 anys esmentats.
 • No posseir una ocupació professional remunerada a temps complet durant el període de gaudi de la beca. No obstant això, es permetrà la remuneració per guàrdies.
 • Ser soci numerari/associat o post-graduat de la SEHH, al corrent de pagament, amb un mínim de 12 mesos d'antiguitat previ a la data de publicació de la convocatòria.
 • El centre o l'investigador han de demostrar que disposen de finançament per cobrir les despeses directament relacionades amb l'execució de les activitats de l'investigador contractat, un cop incorporat al seu lloc de treball al Centre d'R + D. Això implicarà la seva adscripció a un projecte finançat i l'aprovació i suport de l'investigador principal del projecte.
 • Dotació
  L'ajut anual per a cada un dels contractes i que es pagarà al centre beneficiari serà de 36.000 €. Aquest ajut es destinarà exclusivament a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant cadascuna de les anualitats, considerades independentment.
  Durada
  Un any, prorrogable a dos anys.
  Documentació
  La sol·licitud es farà a traves de la pàgina web pàgina web del SEHH: www.sehh.es
  Acompanyada amb la següent documentació:
 • Formulari de sol·licitud de la beca, emplenat i signat.
 • Declaració que justifiqui ser soci de la SEHH ininterrompudament des de fa 12 mesos o més i estar al corrent de pagament de les quotes corresponents.
 • Fotocòpia del DNI o passaport vigent del investigador proposat per al contracte sobre el que se sol·licita l'ajut.
 • Currículum Vitae Normalitzat del candidat proposat pel contracte d'acord amb el format de la FECYT (https://cvn.fecyt.es/).<
 • Fotografia mida carnet del investigador proposat.
 • Memòria del projecte de recerca que desitgi realitzar, emplenada 'on line' i pujada en format PDF d'acord amb el format de la present convocatòria.
 • Dos avals de dos socis de la SEHH que hagin tingut contacte acadèmic o professional amb el candidat, donant suport el seu projecte.
 • Autoavaluació del CV del candidat i del grup de recerca, segons el barem de la convocatòria.
 • Arxius

  Arxiu
  Modelo_Solicitud_SEHH2021.doc
  Modelo_Autoevaluación Grupo Investigación_SEHH2021.docx
  Modelo_Autoevaluación Candidato_SEHH2021.docx
  Bases_Becas_de_Investigacion_FEHH_Convocatoria_2021.pdf
  Modelo_Memoria_SEHH2021.docx
  Modelo_Avales_SEHH2021.docx