INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 595
08/02/2019
Projectes
Termini exhaurit
FUNDACIO LA CAIXA
- CaixaImpulse és un programa per promoure la creació de serveis, productes o empreses de l'àrea de Ciències de la Vida, Medicina i Salut.
- El programa CaixaImpulse pretén impulsar la transformació del coneixement científic en serveis, productes o empreses que creen valor en la societat, reduint l'existent barreres i facilitar l'accés als mercats, contactes i coneixements clau.
- El programa CaixaImpulse és promogut per la Fundació Bancària "la Caixa" (d'ara endavant, "FBLC").
- El programa CaixaImpulse està adreçat a projectes d'universitat i / o centres de recerca (els "Centres"), liderats per titulats universitaris, professors, metges i investigadors equips que desitgen transferir un actiu protegit o protegible resultant de la creació científica activitats de recerca i / o innovació (els "Actius"), ja sigui mitjançant un spin-off, un acord de transferència o qualsevol altra opció adequada per explotar i comercialitzar el actius i que requereixen la validació i desenvolupament de la seva proposta de generació de valor (el "Projecte").
- El programa ofereix un servei de suport a la formació, la tutoria i l'expert assessorament, així com activitats de networking amb empreses del sector, inversors, emprenedors i talent, per promoure el desenvolupament d'un pla de valorització, un pla de comercialització / negoci, crear oportunitats de cooperació i negoci, i habilitar els actius per accedir al mercat.

Cal que els projectes estiguin relacionats amb els àmbits de les ciències de la vida, les ciències mèdiques i les ciències de la salut, específicament en els camps següents:
 • Ciències de la vida: biomatemàtiques, biologia cel·lular, biologia humana, bioquímica i biologia molecular, fisiologia humana, genètica, immunologia, microbiologia i neurociències.
 • Ciències mèdiques i de la salut: ciències clíniques, epidemiologia, medicina forense, medicina ocupacional, medicina interna, ciències de la nutrició, anatomia patològica, farmacodinàmica, farmacologia, medicina preventiva, psiquiatria, salut pública, cirurgia i toxicologia.
  Els projectes poden trobar-se, o no, en fase d’obtenció d’una patent o d’un model d’utilitat. Si aquest no fos el cas, cal que la protecció de l’actiu s’inclogui en el pla de valorització i també en el pressupost, i cal que la patent o el model d’utilitat s’hagi sol·licitat abans de la firma del contracte de valorització.Psiquiatria, Salut Pública, Cirurgia i Toxicologia.
 •  
  Termini exhaurit
  SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
  Convocatòria per a membres de la SEC i de la Secció de Cardiopatia Isquèmica i Cures Aguts Cardiovasculars que desitgin incorporar-se durant un any a una Unitat de Cures Crítiques Cardiològiques d'un hospital nacional. Beques destinades a la formació de joves cardiòlegs en assistència i recerca clínica en l'àrea de les cures agudes cardiològiques.
   
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGIA
  Afavorir la realització de projectes d'investigació per reumatòlegs que per les seves característiques curriculars no estiguin en disposició de ser competitius en projectes d'entitats públiques.
   
  Premis
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN CASER
  Els Premis Dependència i Societat en les seves diferents categories, Excel·lència, R + D i Comunicació, tenen caràcter nacional i neixen amb l'objectiu d'encoratjar i reconèixer la tasca de persones i entitats que treballen per promocionar l'autonomia, integració i millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i / o dependència, així com el suport a les seves famílies i cuidadors, contribuint al mateix temps i, mitjançant la seva difusió, a la divulgació i sensibilització de la societat.
  Hi ha tres diferents categories:
 • Premi a l'excel·lència
 • Premi R+D
 • Premi comunicació
 •  
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  ICREA - INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS (ICREA)
  ICREA obre 10 posicions de recerca sènior en les àrees de:
 • Ciències Experimentals i Matemàtiques
 • Ciències de l'enginyeria
 •  
   
   
  Informació últil
   
   
  Banner-convocatories-tancament-02
  Projectes
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  ERACoSysMed is the first Systems Medicine oriented ERA-NET under Horizon 2020. The 14 participating funding bodies agreed on a joint agenda to specifically support demonstrator projects that identify areas where a systems approach addresses a clinical question and provides solution strategies to clinical problems.
   
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  The EU Joint Programme on Neurodegenerative Disease Research (JPND) was established in order to better coordinate research efforts across countries and disciplines to more rapidly find causes, develop cures and identify better ways to care for people with neurodegenerative disease. The JPND Research Strategy, published in 2012, identified research priorities and provided a framework for future investment.
   
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  ERA PerMed is an ERA-Net Cofund, supported by 32 partners of 23 countries and cofunded by the European Commission. It aims to align national research strategies and funding activities, promote excellence, reinforce the competitiveness of European players in PM, and enhance the European collaboration with non-EU countries.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  - Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, de manera que assoleixin la mida que els permeti tenir la massa crítica necessària, fomentant la participació d'investigadors principals amb dedicació única en cada modalitat de projecte.
  - Impulsar el finançament de projectes de recerca sol·licitats per investigadors dels programes Juan Rodés, Miguel Servet, Ramon i Cajal i del programa d'estabilització d'investigadors del SNS (I3 SNS). Almenys el 10% dels projectes que es financin s'hauran de destinar al compliment d'aquest objectiu específic.
  - Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible la creació de contextes de cooperació científica, especialment en els investigadors que participen en les estructures estables d'investigació cooperativa, accelerant la transferència de resultats a la pràctica clínica, i que permetin obtenir objectius difícilment assolibles a través de projectes individuals, i en els quals s'evidenciï la interacció d'equips de recerca biomèdica bàsica (orientada a la malaltia), amb equips d'investigació biomèdica clínica (orientada al pacient) i amb equips d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.
  - Potenciar la investigació traslacional en cooperació i amb resultats propers al mercat.
  - Potenciar la participació en projectes a realitzar a través de les infraestructures europees constituïdes com ERIC (EATRIS, ECRIN, EU-Openscreen), en què Espanya és membre, representada per l'ISCIII.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  - Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, per tal de que assoleixin una mida òptima per adquirir massa crítica, fomentant la participació d’investigadors principals amb dedicació única a cada projecte. Tant els IP's com els CoIP's hauran d'anar amb dedicació única i hauran de ser de la mateixa entitat sol·licitant.

  - Impulsar el finançament de projectes de recerca sol·licitats per investigadors dels programes Juan Rodés, Miguel Servet, Ramon i Cajal i del programa d'estabilització d'investigadors del SNS (I3 SNS). Almenys el 10% dels projectes que es financin hauran de destinar al compliment d'aquest objectiu específic.

  - Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible la creació de contextos de cooperació científica, especialment en els investigadors que participen en les estructures estables d'investigació cooperativa, accelerant la transferència de resultats a la pràctica clínica, i que permetin obtenir objectius difícilment assolibles a través de projectes individuals, i en els quals s'evidenciï la interacció d'equips de recerca biomèdica bàsica (orientada a la malaltia), amb equips d'investigació biomèdica clínica (orientada al pacient) i amb equips d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.

  - Com a mínim el 20% dels projectes que es financien hauran d'estar dirigits a personal investigador que realitza tasques assistencials en el SNS.

  - Potenciar la participació en projectes a realitzar a través de les infraestructures internacionals (IARC) o europees constituïdes com ERIC (EATRIS, ECRIN, EU-Openscreen), en què Espanya és membre, representada pel ISCIII.
   
  Termini exhaurit
  LABORATORIOS GRIFOLS S.A.
  The Martín Villar Haemostasis Awards aim to support scientific excellence and innovation, and to engage both physicians and scientists who are early in their careers in investigating haemophilia and von Willebrand disease.
  Beginning with the 2017 edition of the Martin Villar Awards, the Award introduces a new concept by providing 2 grants, for 1 project in Clinical Research and 1 project in Basic Research.
   
  Termini exhaurit
  AA - ALZHEIMER ASSOCIATION
  The Alzheimer's Association International Research Grant Program funds investigations that advance our understanding of Alzheimer's disease, help identify new treatment strategies, provide information to improve care for people with dementia, and further our knowledge of brain health and disease prevention. Our awards support investigators at every professional stage.
   
  Termini exhaurit
  GILEAD COLORADO - GILEAD SCIENCES INC
  Gilead Sciences, Inc. is a research-based biopharmaceutical company that discovers, develops and commercializes innovative medicines in areas of unmet medical need. Gilead's portfolio of products and pipeline of investigational drugs includes treatments for HIV/AIDS, liver diseases, cancer, inflammatory and respiratory diseases, and cardiovascular conditions.
   
  Termini exhaurit
  LADY TATA MEMORIAL TRUST
   
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGIA
  Afavorir la realització de projectes d'investigació per reumatòlegs que per les seves característiques curriculars no estiguin en disposició de ser competitius en projectes d'entitats públiques.
   
  Termini exhaurit
  Kenneth Rainin Foundation
  The Rainin Foundation supports high-risk research and challenge investigators to push boundaries to advance the goal of predicting and preventing Inflammatory Bowel Disease. .
  The Innovator Awards program provides funding for research projects, which due to their ground-breaking nature, may not be suitable for funding from more traditional sources. To date, projects have been funded in the following areas:
 • Bioengineering
 • Diet and Nutrition
 • Epithelial Cell/Molecular Biology
 • Fecal Microbiota Transplant
 • Immunity and Inflammation
 • Microbiome
 • Therapeutic Development and Delivery
 •  
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
  Mitjançant aquesta XVI Convocatòria es concediran un màxim de 15 ajudes a equips d'investigadors amb reconeguda experiència, que treballin en els següents camps d'investigació:
 • Oncologia, centrada en el diagnòstic i tractament de càncer biliopancreàtic.
 • Trasplantaments. Referint-nos exclusivament a millores dels resultats dels trasplantaments d'òrgans.
 • Traumatologia i seqüeles, incloses les neurològiques derivades d'un traumatisme.
 • Malalties rares. Limitades a les que es manifesten en la infància.

  Els projectes que es presentin a aquesta convocatòria hauran de ser exclusivament treballs d'investigació clínica, que es desenvolupin en Instituts d'Investigació Sanitària acreditats (IIS).
 •  
  Termini exhaurit
  EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
   
  Termini exhaurit
  DEPARTMENT OF DEFENSE
  The Breast Cancer Research Program (BCRP) challenges the scientific community to design research that will address the urgency of ending breast cancer. Specifically, the BCRP seeks to accelerate high-impact research with clinical relevance, encourage innovation and stimulate creativity,and facilitate productive collaborations.
   
  Termini exhaurit
  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UROLOGÍA
  Fomentar la investigació en el camp de la Urologia. Es persegueix promoure investigació de caràcter clínic, investigació en resultats de salut i investigació translacional.
   
  Termini exhaurit
  FBBVA - FUNDACIÓN BBVA
  Les Beques Leonardo a Investigadors i Creadors Culturals estan destinades a donar suport directament a la feina d'investigadors i creadors culturals que, trobant-se en estadis intermedis de la seva carrera, es caracteritzin per una producció científica, tecnològica o cultural altament innovadora. Els projectes han de ser marcadament personals i innovadors en el corresponent àmbit d'especialització o activitat i s'espera que, durant el període de desenvolupament del projecte, la dedicació a aquest tingui un caràcter preferent sobre qualsevol altra activitat.
   
  Termini exhaurit
  BIOCAT
  CRAASH Barcelona is a 12-week program that helps European research teams launch successful device, diagnostic and e/digital health innovations to improve health and patient care from research centers, research institutes or universities from the BioRegion of Catalonia and other European ecosystems.
  Teams move research to market through mentoring from experts at CIMIT (Boston), the most experienced health accelerator in the world.
  CRAASH Barcelona is an EIT Health bootcamp and is organized by Biocat in collaboration wih both CIMIT and EIT Health.
   
  Termini exhaurit
  Associació Celíacs de Catalunya
  L'Associació Celíacs de Catalunya presenta la tercera edició de la Beca Celíacs de Catalunya per un projecte de recerca sobre la malaltia celíaca, dermatitis herpetiforme o sensibilitat al gluten no celíaca.
  Aquestes beques pretenen potenciar possibles avenços científics que suposin una millora significativa de la qualitat de vida de la persona amb celiaquia, sensibilitat al gluten no celíaca o dermatitis herpetiforme i fomentar el desenvolupament del coneixement d'aquestes patologies, millora dels mètodes de diagnosis, així com difondre socialment la realitat d'aquests trastorns.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
  Promoure i incentivar projectes de recerca clínica a l'àrea de la Endocrinologia Pediàtrica. Els estudis es desenvoluparan a Espanya i seran multicèntrics col·laboratius. El projecte pot estar ja en curs o pendent d'iniciar-se en l'any de la convocatòria.
   
  Termini exhaurit
  FJL - FONDATION JEROME LEJEUNE
  The main target of the Fondation Jerome Lejeune, a non profit foundation, is research into genetic diseases with intellectual disability.
   
  Termini exhaurit
  MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
  Les «Xarxes d'Investigació» pretenen promoure la complementarietat de capacitats i recursos d'investigació existents entre grups de recerca i gestors de diferents institucions i, d'aquesta manera, contribuir a la generació de sinergies i de la creació de xarxes en àmbits estratègics i innovadors per al conjunt del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
  Les Xarxes d'Investigació estan encaminades a la creació de: Xarxes temàtiques i Xarxes estratègiques.
  Les «Xarxes d'Investigació» no han de plantejar objectius propis de la investigació, que correspon a les convocatòries d'ajuts per a projectes d'investigació.
   
  Termini exhaurit
  ESH - EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION
  The main purpose of the European Society of Hypertension (ESH) is to provide a stable and organised European platform for scientific exchange in hypertension.

  The Servier Research Grant in Hypertension is awarded every 2 years for a research proposal in the field of hypertension and related diseases with a focus on end-organ damage, surrogate markers, and biomarkers.
   
  Termini exhaurit
  FRAXA RESEARCH FOUNDATION
  FRAXA is a nonprofit, tax-exempt organization based the US. Solely committed to finding a cure for fragile X, FRAXA has funded more than $25 million in biomedical research, yielding discoveries that are changing the lives of families coping with fragile X. FRAXA is one of the most efficient and effective charities in the world, with management and general expenses under 4 percent and research expenditures at 86 percent.
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Seran susceptibles de finançament les estades de professionals sanitaris i investigadors del SNS, per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica del camp de la biomedicina, en institucions nacionals o estrangeres de prestigi.
   
  Termini exhaurit
  INTERNATIONAL BRAIN RESEARCH ORGANIZATION (IBRO)
  IBRO International Travel Grants aim to foster neuroscience research, especially in less well-funded countries, by providing support to high-quality neuroscientists from diverse geographic and scientific areas (US/Canada Region excluded), who wish to participate in international neuroscience meetings.
   
  Termini exhaurit
  European Society for Medical Oncology
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ
  Convocar 8 beques per a realitzar estades, d'entre 3 i 12 mesos, per a ampliar la formació acadèmica, clínica, metodològica o col·laborar en projectes d'investigació en centres estrangers de prestigi en Psiquiatria o Neurociències del nen i l'adolescent o en Neuropediatria.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU
  La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2018 de les Beques Daniel Bravo amb l’objectiu principal d’estimular la recerca biomèdica d’alt impacte a Catalunya. Es concediran fins a tres beques per a estades d’un a nou mesos en projectes realitzats en centres de prestigi nord-americans o europeus amb els objectius següents:
 • Dur a terme recerca cardiovascular bàsica i/o clínica que no inclogui com a objectiu principal l’estudi de fàrmacs.
 • Desenvolupar o adquirir noves tècniques en imatge cardiovascular per a la millora de la pràctica clínica i la recerca.
 •  
  Termini exhaurit
  EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER
  The European Association for the Study of the Liver is a major European Association with international influence dedicated to the liver and liver disease. EASL has over 4,000 members from all over the world and provides an annual platform, The International Liver Congress™, for 11,000 liver experts to meet and discuss latest scientific research.

  The Short-Term Fellowship programme is directed at postgraduate investigators (both basic and clinical investigators) who intend to spend a limited amount of time (usually 3-6 months) at a foreign institution to accomplish a very focused research project, to learn an experimental procedure or methodology, or to get in-depth knowledge about a sophisticated, clinical diagnostic procedure not available at the Home Institution.
   
  Termini exhaurit
  ASOCIACION ESPAÑOLA DE UROLOGIA
   
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA
  Ajut per a estades de dos o més mesos en Hospitals, Institucions o Centres Geriàtrics i / o gerontològics acreditats, incloent-se àrees especialitzades en directa relació amb l'atenció a l'ancià (Recerca, Rehabilitació, Psicogeriatria, Serveis Socials, etc.).
   
  Termini exhaurit
  UICC-GLOBAL CANCER CONTROL
   
  Premis
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN CASER
  Els Premis Dependència i Societat en les seves diferents categories, Excel·lència, R + D i Comunicació, tenen caràcter nacional i neixen amb l'objectiu d'encoratjar i reconèixer la tasca de persones i entitats que treballen per promocionar l'autonomia, integració i millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i / o dependència, així com el suport a les seves famílies i cuidadors, contribuint al mateix temps i, mitjançant la seva difusió, a la divulgació i sensibilització de la societat.
  Hi ha tres diferents categories:
 • Premi a l'excel·lència
 • Premi R+D
 • Premi comunicació
 •  
  Termini exhaurit
  FUNDACION MAPFRE
  Reconeix una contribució rellevant realitzada per entitats o persones en la promoció de la salut i la millora de la qualitat de vida
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ DR. ANTONI ESTEVE
  La Fundació Dr. Antoni Esteve convoca la setzena edició del seu Premi d'Investigació, que com cada any busca el millor treball de farmacologia publicat per un autor espanyol en els últims dos anys.
  El premi serà atorgat al millor treball de recerca farmacològica, en qualsevol dels seus aspectes (disseny, síntesi, desenvolupament gelénico, avaluació clínica o de laboratori, ús, etc.), publicat en qualsevol revista científica durant els anys 2017 i 2018.
   
  Termini exhaurit
  LABORATORIOS GRIFOLS S.A.
  A primary goal of the Alpha-1 Antitrypsin Laurell's Training Award (ALTA) is to identify and engage investigators (both physicians and scientists) who are early in their careers in a longstanding commitment to investigating alpha-1 antitrypsin deficiency (AATD). In awarding 2 grants, the goal/intention is to award one grant for a clinical proposal and a second for a basic research proposal. Another objective of the ALTA award is to strengthen the network between scientists and clinicians working in the field of AATD.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ JESÚS SERRA
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ JESÚS SERRA
  La Fundació Jesús Serra dins del marc de suport a la investigació convoca la segona edició del Premi a la Investigació Fundació Jesús Serra amb l’objectiu de reconèixer l’excel·lència i el nivell d’investigació desenvolupat per investigadors espanyols dels camps de la nutrició, l’alimentació i la salut, en els seus àmbits d’investigació bàsica, clínica, epidemiològica i tecnològica.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  AGAUR - AGENCIA DE GESTIO AJUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA
  L’objecte del programa Beatriu de Pinós és atorgar 60 ajuts individuals per a la contractació i la incorporació de personal investigador doctor al sistema català de ciència i tecnologia. Aquest ajuts s’adrecen a facilitar tant el retorn com la incorporació d’investigadors que han estat treballant a l’estranger a les entitats de recerca situades a Catalunya.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  L'objecte d'aquesta actuació és la contractació de professionals, exclusivament en les entitats sanitàries públiques, amb activitat clínic assistencial, que hagin superat la FSE, per al desenvolupament d'un pla de formació en investigació en ciències i tecnologies de la salut.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIO LA CAIXA
  30 beques de doctorat per a joves investigadors de qualsevol nacionalitat per dur a terme la seva activitat investigadora en qualsevol disciplina i en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal.
  La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones que compleixin els requisits per poder accedir al doctorat, sempre que, a més, reuneixin els requeriments de mobilitat i anteriorment no s’hagin matriculat als estudis de doctorat sol·licitats.
  Els becaris s’han d’incorporar a les universitats o centres de recerca de destinació entre setembre i novembre de 2019. En casos justificats, no obstant això, aquesta incorporació es podria endarrerir fins al 31 de gener de 2020.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN CAROLINA
  La 19a convocatòria presenta 723 beques en el marc d'una oferta formativa en línia amb el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, reflectint la renovació de la Fundació Carolina com a actor del sistema d'acció exterior i de la cooperació al desenvolupament d'Espanya.
  Amplia les beques institucionals, orientades a l'enfortiment de les administracions públiques iberoamericanes i reforça el programa de doctorat amb el llançament de beques dirigides a països de l'Aliança del Pacífic. Inclou també un nou programa diferenciat de beques STEM (Enginyeria, Ciències, Matemàtiques i Tecnologia) per a la formació d'universitaris llatinoamericanes.
  Inclou el nou programa de beques en col·laboració amb la Secretaria General Iberoamericana, que pretén fer front a la bretxa de gènere que existeix en les àrees acadèmiques STEM, oferint per primera vegada la possibilitat que estudiants i personal investigador espanyol realitzin estades a centres d'Amèrica Llatina.
   
  Termini exhaurit
  ICREA - INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS (ICREA)
  ICREA obre 10 posicions de recerca sènior en les àrees de:
 • Ciències Experimentals i Matemàtiques
 • Ciències de l'enginyeria
 •  
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
  L'objectiu de la beca és donar suport al desenvolupament d'un projecte d'investigació clínica, amb la realització d'una estada formativa a un centre de reconegut prestigi en l'àrea de la Endocrinologia Pediàtrica o en altres àrees d'interès i relació amb aquesta àrea, vinculades a la pràctica clínica.
   
  Termini exhaurit
  UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
  Els projectes d'investigació que optin a aquesta convocatòria s'han de centrar en qualsevol aspecte de la prestació de serveis sociosanitaris i de salut mental i la cura de pacients crònics complexos amb importants necessitats socials.
   
  Termini exhaurit
  ASOCIACION NACIONAL DE PSICOLOGOS CLINICOS Y RESIDENTES
  La present beca té per objecte promoure la formació d'alta qualitat en Psicologia Clínica dels psicòlegs interns residents mitjançant estades a l'estranger en centres o organismes científic-sanitaris de prestigi internacional per la seva innovació tècnica o investigació clínica.
   
   
   
   
  Articles
   
  Ribas N*, Recasens L, Pérez-Fernández S, Bazan V, Pedro-Botet J, Ruiz-Bustillo S, Elosua R, Martí-Almor J. Una nueva estrategia para alcanzar los niveles objetivos de colesterol LDL tras un síndrome coronario agudo. Clin Invest Arterioscl 2019; 31(3): 93-100.
   
  Jauregui I, Giménez-Arnau AM, Bartra J, Labrador-Horrillo M, de Frutos JO, Silvestre JF, Sastre J, Velasco M, Ferrer M, Ballesteros C, Valero A*. Psychometric properties of the Spanish version of the once-daily Urticaria Activity Score (UAS) in patients with chronic spontaneous urticaria managed in clinical practice (the EVALUAS study). Health Qual Life Outcomes 2019; 17: 23.
   
  Gorczyza M, Curto-Barredo L, Krause K, Church MK, Hawro T, Metz M, Giménez-Arnau AM, Maurer M*. H1-antihistamine inhibition of histamine- and codeine-induced wheals does not predict response in chronic cold urticaria. J Allergy Clin Immunol Pract 2019; 7(6): 2043-2044.
   
  Pujol J*, Blanco-Hinojo L, Maciá D, Alonso P, Harrison BJ, Martínez-Vilavella G, Deus J, Menchón JM, Cardoner N, Soriano-Mas C. Mapping Alterations of the Functional Structure of the Cerebral Cortex in Obsessive-Compulsive Disorder. Cereb Cortex 2019; 29(11): 4753-4762.
   
  Gil-Terrón N, Cerain-Herrero MJ, Subirana I, Rodríguez-Latre LM, Cunillera-Puértolas O, Mestre-Ferrer J, Grau M, Dégano IR, Elosua R, Marrugat J, Ramos R, Baena-Díez JM, Salvador-González B*. Riesgo cardiovascular en la disminución leve-moderada de la tasa de filtrado glomerular, diabetes y enfermedad coronaria en un área del sur de Europa. Rev Esp Cardiol 2020; 73(3): 212-218.
   
  O'Meara T, Safonov A, Casadevall D, Qing T, Silber A, Killelea B, Hatzis C, Pusztai L*. Immune microenvironment of triple-negative breast cancer in African-American and Caucasian women. Breast Cancer Res Tr 2019; 175(1): 247-259.
   
  Taxonera C*, López-Sanromán A, Vera I, Domènech E, Ruiz VV, Marín Jiménez I, Guardiola J, Castro L, Esteve M, Iglesias E, Ceballos D, Martínez-Montiel P, Gisbert JP, Mínguez M, Echarri A, Calvet X, Barrio J, Hinojosa J, Martín-Arranz MD, Marquez L, Bermejo F, Rimola J, Alba C, Pons V, Nos P, Spanish GETECCU group (APPRECIA study). Quality of life during one year of postoperative prophylactic drug therapy after intestinal resection in Crohn's patients: Results of the APPRECIA trial. Digest Liver Dis 2019; 51(4): 529-535.
   
  Casado-Díaz A, Dorado G, Giner M, Montoya MJ, Navarro-Valverde C, Díez-Pérez A, Quesada-Gómez JM*. Proof of Concept on Functionality Improvement of Mesenchymal Stem-Cells, in Postmenopausal Osteoporotic Women Treated with Teriparatide (PTH1-34), After Suffering Atypical Fractures. Calcified Tissue Int 2019; 104(6): 631-640.
   
  Muñoz M, Antón A*, Castany M, Gil A, Martinez A, Muñoz-Negrete FJ, Urcelay J, Moreno-Montañes J. The EX-PRESS glaucoma shunt versus nonpenetrating deep sclerectomy with Esnoper implant in combined surgery for open-angle glaucoma: a prospective randomized study. Acta Ophthalmol 2019; 97(7): e952-e961.
   
  Sorli L*, Luque S*, Li J, Rodríguez-García E, Campillo N, Fernández X, Soldado J, Domingo I, Montero M, Grau S, Horcajada JP. Colistin Use in Patients with Chronic Kidney Disease: Are We Underdosing Patients?. Molecules 2019; 24(3): 530.
   
  Rubio-Valera M*, Peñarrubia-María MT, Iglesias M, Knapp M, McCrone P, Roig M, Sabes-Figuera R, Luciano JV, Mendive JM, Murrugara-Centurión AG, Alonso J, Serrano-Blanco A. Cost-effectiveness of antidepressants versus active monitoring for mild-to-moderate major depressive disorder: a multisite non-randomized-controlled trial in primary care (INFAP study). Eur J Health Econ 2019; 20(5): 703-713.
   
  Jiménez-Segura R, Granell M, Gironella M, Abella E, García-Guiñón A, Oriol A, Cabezudo E, Clapés V, Soler JA, Escoda L, López J, Fernandez de Larrea C, Cibeira MT, Tovar N, Isola I, Bladé J, Rosiñol L*, GEMMAC (Grup per l l'estudi del mieloma mútiple i l'amiloïdosi de Catalunya). Pomalidomide-Dexamethasone for Treatment of Soft Tissue Plasmacytomas in Patients with relapsed / refractory Multiple Myeloma. Eur J Haematol 2019; 102(5): 389-394.
   
  Marcellusi A*, Viti R, Sciattella P, Sarmati L, Streinu-Cercel A, Pana A, Espin J, Horcajada JP, Favato G, Andretta D, Soro M, Andreoni M, Mennini FS. Economic evaluation of the treatment of Acute Bacterial Skin and Skin Structure Infections (ABSSSIs) from the national payer perspective: introduction of a new treatment to the patient journey. A simulation of three European countries. Expert Rev Pharmacoeconomics Outcomes Res 2019; 19(5): 581-599.
   
  Marini S, Crawford K, Morotti A, Lee MJ, Pezzini A, Moomaw CJ, Flaherty ML, Montaner J, Roquer-González J, Jiménez Conde J, Giralt E, Elosua R, Cuadrado E, Soriano Tàrrga C, Slowik A, Jagiella JM, Pera J, Urbanik A, Pichler A, Hansen BM, McCauley JL, Tirschwell DL, Selim M, Brown DL, Silliman SL, Worrall B, Meschia J, Kidwell CS, Testai FD, Kittner J, Schmidt H, Enzinger C, Deary IJ, Rannikmae K, Samarasekera N, Salman RA, Sudlow CL, Klijn CJM, van Nieuwenhuizen KM, Fernandez-Cadenas I, Delgado P, Norrving B, Lindgren A, Goldstein JN, Viswanathan A, Greenberg SM, Falcone GJ, Biffi A, Langefeld CD, Woo D, Rosand J, Anderson CD*, International Stroke Genetics Consortium. Association of Apolipoprotein E With Intracerebral Hemorrhage Risk by Race/Ethnicity: A Meta-analysis. JAMA Neurol 2019; 76(4): 480-491.
   
  Le Rhun E, Devos P, Boulanger T, Smits M, Brandsma D, Rudà R, Furtner J, Hempel JM, Postma TJ, Roth P, Snijders TJ, Winkler F, Winklerhofer S, Castellano A, Hattingen E, Capellades J, Gorlia T, van den Bent M, Wen PY, Bendzus M, Weller M*, European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Brain Tumor Group (BTG) Central Nervous System (CNS) Metastases Committee and the EORTC BTG Imaging Committee. The RANO Leptomeningeal Metastasis Group proposal to assess response to treatment: lack of feasibility and clinical utility, and a revised proposal. Neuro Oncol 2019; 21(5): 648-658.
   
  Álvarez-López P*, Papaseit E, Pérez V, Bulbena A, Farré M. Alteración reversible del gusto y del olfato asociada con valproato sódico y quetiapina en la depresión bipolar: a propósito de un caso. Actas Esp Psiquiatr 2019; 47(1): 33-6.
   
  Lacalzada-Almeida J*, Izquierdo-Gómez MM, García-Niebla J, Elosua R, Jiménez-Sosa A, Baranchuk A, Bayés de Luna A. Advanced interatrial block is a surrogate for left atrial strain reduction which predicts atrial fibrillation and stroke. Ann. Noninvasive Electrocardiol. 2019; 24(4): e12632.
   
  Curto-Barredo L, Giménez-Arnau AM*. Treatment of chronic spontaneous urticaria with an inadequate response to H1-antihistamine. G Ital Dermatol Venereol 2019; 154(4): 444-456.
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es).